otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim

kwiatkowski2005_4.jpgZespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie już po raz czwarty zorganizował Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego z Poznania.

Ceremonii otwarcia dokonali Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski, prof. Marian Marek Drozdowski, prof. Bernard Rzeczyński oraz dyrektor ZSP Nr 2 Wojciech Florczyk. Celem organizatorów jest upowszechnienie wiedzy o działalności wybitnego Polaka oraz jego myśli ekonomicznej w dobie współczesnego rozwoju gospodarczego.

02 grudnia 2005
Informacje ogólne

Moda na niepalenie papierosów

pck.gifW dniu 30 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych w konkursie pod hasłem „Moda na niepalenie papierosów”. Konkurs, zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jarocinie, miał na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Realizacja celu została osiągnięta poprzez pogłębianie wiedzy uczniów na temat szkodliwości palenia, kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących niepalenie.

01 grudnia 2005
Informacje ogólne

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ministerstwo Gospodarki - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przypomina, że od 1 listopada 2005 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która stanowi podstawę prawną Programu "Pierwsza Praca".

30 listopada 2005
Informacje ogólne

Bezpłatne szkolenie e-learning

parp.gifPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Akademii PARP zaprasza do udziału w szkoleniu BHP w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bezpłatne szkolenie przygotowane w technologii e-learning obejmuje zagadnienia BHP, które są jednym z najbardziej istotnych elementów funkcjonowania firmy.

30 listopada 2005
Informacje ogólne

Europejska debata publiczna w Jarocinie

debata_euro.jpgStarostwo Powiatowe w Jarocinie we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Instytutem Rozwoju Inicjatyw Europejskich i Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Integracji Europejskiej zorganizowało 29 listopada br. konferencję: "Europejska debata publiczna w Wielkopolsce". Celem spotkania było umożliwienie jak największej części społeczeństwa Ziemi Jarocińskiej wyrażenia swojej opinii o wyzwaniach pojawiających się w procesie integracji europejskiej i w samej Unii.

30 listopada 2005
Informacje ogólne

Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w tenisie stołowym

W dniach od 8 do 10 grudnia br. odbędą się Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w tenisie stołowym organizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie, ZSP Nr 1 w Jarocinie, UKS "Czwórka" Jarocin.

Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie osoby mieszkające, pracujące bądź uczące się na terenie powiatu jarocińskiego!

Informacje Informacje (71.94 KB)

30 listopada 2005
Informacje ogólne

Marco Polo dla firm

Do 30 stycznia 2006 r. potrwa nabór wniosków o dotacje w ramach programu wpólnotowego Marco Polo.

28 listopada 2005
Informacje ogólne

Sposób na pracę w Europie - przegląd krajów

W części podsumowującej cykl przygotowany przez Mininsterstwo Gospodarki prezentujemy "mały przewodnik" po wybranych krajach Unii Europejskiej.

25 listopada 2005
Informacje ogólne

III runda w ramach SPO-WKP - Działanie 2.4

Ogłoszono III rundę naboru wniosków o wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

25 listopada 2005
Informacje ogólne

Konkurs dla młodzieży

Ruch na rzecz Demokracji organizuje konkurs dla młodzieży. Aby wziąć w nim udział należy napisać esej o demokracji w języku angielskim. Oceniana będzie spójność, klarowność wywodu oraz oryginalne pomysły, a nie poprawność językowa. W konkursie mogą uczestniczyć osoby urodzone po 1975 roku. Temat eseju brzmi: "Jakie jest Twoim zdaniem największe wzywanie dla demokracji w twoim świecie i co ruch młodzieżowy może zrobić, by temu wyzwaniu sprostać". Prace powinny liczyć od 500 do 1500 słów. Termin na przesłanie prac mija 1 grudnia 2005 r.

en.png Szczegóły

24 listopada 2005
Informacje ogólne

Agencja Promocji i Rozwoju Wolontariatu w Polsce

W Polsce ciągle wzrasta liczba wolontariuszy i placówek, które korzystają z ich pomocy. Ponad 5 milionów wolontariuszy w naszym kraju, ponad 30 tys. organizacji pozarządowych.

Świadczy to o potrzebie zbudowania systemu wsparcia. Krokiem w tym kierunku jest utworzenie przez Sieć Centrów Wolontariatu - Agencji Promocji i Rozwoju Wolontariatu w Polsce.

22 listopada 2005
Informacje ogólne

Konkurs dla organizacji zajmujących się współpracą rozwojową

Presidency Fund zaprasza organizacje pozarządowe z nowych państw członkowskich UE do składania wniosków z zakresu współpracy rozwojowej. Termin nadsyłania aplikacji wstępnych mija 19 grudnia 2005.

22 listopada 2005
×