otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Projekt: "Chcę, mogę pracować..."

Fundacja Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu rozpoczęła realizację projektu "Chcę, mogę pracować. Wejście osób nepełnosprawnych na otwarty rynek pracy". Projekt jest skierowany do niepracujących osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności niepracujących, zamieszkałych na terenie powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego. Celem projektu jest podwyższenie umiejętności pozwalających osobom niepełnosprawnym wejść i utrzymać się na otwartym rynku pracy.
Wszystkie szkolenia i konsultacje prowadzone w ramach projektu są bezpłatne.

25 lipca 2006
Informacje ogólne

Szukasz pracy?

Co tydzień w dziale "Przedsiebiorczość/Oferty pracy" publikowane są aktualne oferty pracy, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie. W dziale znajdują się także linki do stron publikujacych aktualne oferty pracy w całej Polsce a także za granicą.
Aby przejść do aktualnych ofert wystarczy kliknąć na ten link: Oferty pracy

24 lipca 2006
Informacje ogólne

III Integracyjny Zjazd Chórów Województwa Wielkopolskiego

zjazd_integrac.jpgChór im K. T. Barwickiego od  2002 roku jest organizatorem Integracyjnych Zjazdów Chórów Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczny zjazd miał szczególne znaczenie, ponieważ odbył się w ramach obchodzonego jubileuszu 115-lecia powstania chóru. Spotkanie chórów połączone było z XIX Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski.
Wspólne śpiewanie, wymiana doświadczeń i integracja zespołów były głównym celem tegorocznej, organizowanej już trzeci raz imprezy. Honorowy patronat nad  przyjął p. Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Łącznie w śpiewaczym spotkaniu wzięło udział około 650 osób. Dla wszystkich zespołów, a szczególnie dla tych, które w tego rodzaju spotkaniach brały udział po raz pierwszy było to wielkie przeżycie. Zorganizowane przez Chór im. K.T. Batwickiego tak duże spotkanie promowało Ziemię Jarocińską.

24 lipca 2006
Informacje ogólne

Trwa trzeci etap termomodernizacji

zsp1.jpgOd 18 lipca br. w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Jarocinie trwają prace dotyczące przebudowy kotłowni z węglowej na gazową oraz modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Przetarg na wykonanie robót budowlanych wygrała firma "Fur-Bud Partner" z Żerkowa. Umowa na wykonanie przyłącza gazowego podpisana została z Przedsiębiorstwem Gazowniczym – Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Poznaniu – Oddział Gazowniczy w Kaliszu. Planuje się, że inwestycja zakończona zostanie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
"Wartość robót budowlanych oraz wykonania przyłącza gazowego wynosi ponad 1,4 mln zł. Praktycznie całość inwestycji zostanie sfinansowania z dotacji, którą powiat jarociński pozyskał z Fundacji „EkoFundusz”. Cieszę się, że udaje się nam realizować to zadanie z bezzwrotnej dotacji „EkoFunduszu”. Oznacza to, że powiat jarociński nie wyda praktycznie żadnych środków własnych na realizację inwestycji, która w całości finansowana będzie z pozyskanych środków zewnętrznych" – mówi Sławomir Wąsiewski Starosta Jarociński.

21 lipca 2006
Informacje ogólne

Są pieniądze na stypendia

10 lipca powiat jarociński otrzymał trzecią – ostatnią transzę stypendium dla studentów w łącznej kwocie 36.855,00 zł. Wypłacono studentom resztę zaległych stypendium tj, średnio  290,00 zł.

21 lipca wpłynęły do starostwa środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie 244.500,00 zł. Transze niezwłocznie zastały przekazane do szkół. Trzecią transzę stypendium uczniowie otrzymają w formie finansowej bez konieczności przedkładania faktur. Każdemu stypendyście przysługiwała kwota 1.147,00 zł. Obecnie uczniowie otrzymają gotówką różnicę między wypłaconymi wcześniej na podstawie przedłożonych faktur stypendiami a przyznaną kwotą. Uczniowie mogą zgłaszać się do swoich szkół w celu odbioru pieniędzy.

21 lipca 2006
Informacje ogólne

Powiat lobbuje

Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski, jako jeden z 17 samorządowców uczestniczył w piątek 7 lipca br. w Koszalinie w spotkaniu członków założycieli Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw „Droga S 11”. List intencyjny w tej sprawie podpisano podczas Krajowej Konferencji „Ekspresowa droga S11 szybką drogą nad morze”.
Stowarzyszenie „Droga S 11” powstało z inicjatywy Wicemarszałka Senatu RP Marka Ziółkowskiego, a jego celem jest lobbing na rzecz budowy drogi S 11 w parametrach drogi ekspresowej. W ubiegłym miesiącu Rada Powiatu w Jarocinie podjęła uchwałę o woli przystąpienia powiatu jarocińskiego do stowarzyszenia „Droga S 11”. Podobne uchwały podjęły także inne samorządy, przez teren których przebiega „11”. Podczas piątkowego spotkania, spośród samorządowców, którzy podjęli stosowne uchwały, zostali wyłonieni trzej przedstawiciele odpowiedzialni za formalną rejestrację stowarzyszenia.

19 lipca 2006
Informacje ogólne

Integracyjny zjazd chórów

Chór Mieszany im. K. T. Barwickiego w Jarocinie oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Ostrowie Wlkp. organizują w dniu 2 lipca br. w Żerkowie "III Integracyjny Zjazd Chórów Województwa Wielkopolskiego". W spotkaniu weżmie udział 21 chórów z całej Wielkopolski. Współorganizatorem zjazdu jest Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Więcej informacji:
zjazd.jpg

30 czerwca 2006
Informacje ogólne

V Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego

wystawa_01.jpgStarosta Jarociński Sławomir Wąsiewski otwarł 2 lipca br. "V Wystawę Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego", która odbyła się  na placu na Osiedlu Konstytucji 3. Maja w Jarocinie. Podobnie jak w trakcie poprzednich wystaw swoje prace zaprezentowali twórcy ludowi powiatu jarocińskiego oraz zaproszeni goście. Udział wzięło przeszło 20 twórców ludowych.

Tym razem zwiedzający mogli podziwiać między innymi misterne koronki i hafty, ludowe rzeźby, wyroby z burtsztynu i inne. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy także mieli możliwość kupna dzieł twórców ludowych.  
Wszyscy biorący udział w Wystaie otrzymali z rąk Starosty Jarocińskiego specjalne podziękowania za udział.

"V Wystawę Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego" uświetniły występy zespołów spiewaczych z terenu naszego powiatu: "Noskowiacy", "Ciświczanie" i "Potarzyczanki".

28 czerwca 2006
Informacje ogólne

IX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

spotkania_folklor_02.jpg
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy zorganizowało kolejną, dziewiątą już, edycję Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych.Podobnie jak w minionych latach w trakcie Spotkań mieszkańcy powiatu jarocińskiego mieli okazję poznać folklor oraz ludowe obyczaje różnych regionów Polski i Europy.
Spotkania rozpoczęły się piątkowym (1 lipca br.) koncertem inauguracyjnym w Potarzycy. Koncert ten przebiegał pod patronatem Starosty Jarocińskiego Sławomira Wasiewskiego. Przed koncertem odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w Jarocinie z organizatorami i kierownikami zespołów bioracych udział w Spotkaniach. W trakcie tego spotkania Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski wręczył uczestnikom pamiatkowe akwarele przedstawiające piekno powiatu jarocińskiego. 

28 czerwca 2006
Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie po modernizacji

DPS_integr.jpgW piątek 23 czerwca br. odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanych obiektów Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Modernizacja była niezbędna by dostosować placówkę do obowiązujących standardów.


Zakrzewska inwestycja kosztowała około 1,5 mln zł. Z tego 700 tys. zł powiat jarociński pozyskał w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a 800 tys. zł dołożył z własnego budżetu. "Bez pozyskania środków zewnętrznych, zadanie to nie byłoby możliwe do zrealizowania. Początkowo planowaliśmy je zrealizować w okresie 2 lat. Dzięki temu, że Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowe środki, udało się to zrobić w jednym roku" - zauważa Sławomir Wąsiewski starosta jarociński. Dzięki zrealizowaniu inwestycji w krótkim czasie możliwe stało się zwiększenie dostępności oraz zapewnienie szerszego wachlarza prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych, które wpłyną na poprawę stanu zdrowia mieszkanek.

26 czerwca 2006
Informacje ogólne

Powstanie pomnik Hipolita Cegielskiego

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wystąpiło z inicjatywą budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego – wybitnego Polaka, przemysłowca, współtwórcy idei pracy organicznej. Inicjatywę poparły liczne środowiska ludzi i nauki, kultury, sztuki, biznesu i samorządu. Pomnik powstanie w Poznaniu. Komitet Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zwracają się z prośbą o pomoc finansową. Wpłat można dokonywać na poniższe rachunki bankowe:
BGŻ O/W Poznań nr 24 2030 0045 1110 0000 0041 2020
lub
PKO BP S.A. nr 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866
z dopiskiem „POMNIK”.

22 czerwca 2006
Informacje ogólne

Zdolni, utalentowani i twórczy

wola1.jpgO tym, że mamy zdolną, utalentowaną i twórczą młodzież oraz dzieci nikogo przekonywac nie trzeba. Jeśli ktoś miał choć cień wątpliwości, to rozwiane one zostały w trakcie I Międzypowiatowej Prezenytacji Talentów "Zdolni, utalentowani, twórczy - oni są wśród nas". Impreza zorganizowana w dniu 20 czerwca br. wśród zieleni otaczającej pałac w Słupi zgromadziła wielu uczestników. Do udziału w niej zgłosiło się ponad 70 młodych ludzi chcących zaprezentowac swe umiejętności. Przed publicznością wystąpiło 29 uczestników, prezentując bardzo zróżnicowane programy.

21 czerwca 2006
×