otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Przełaje w jarocińskim parku

biegi_przelajowe2005_1.jpg

Piękna jesienna pogoda sprzyjała rozegranym w dniu dzisiejszym Mistrzostwom Powiatu Jarocińskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

11 października 2005
Informacje ogólne

Szybki postęp prac w jarocińskim szpitalu

szpital_mury1.jpg

Szybko postępują prace przy rozbudowie jarocińskiego szpitala. Nie minął jeszcze miesiąc od wmurowania kamienia węgielnego, a wykonawca prac budowlanych "Hydrobudowa 9" z Poznania zakończyła już prace murowe pierwszej kondygnacji nowego budynku oraz wylała strop. Ukończono już też prace murarskie przy podszybiu wind. Aktualnie trwają prace przy wznoszeniu drugiej kondygnacji budynku diagnostyczno-zabiegowego, którego powierzchnia wyniesie 2.431,7 m2.

szpital_mury2.jpg

11 października 2005
Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie w przebudowie

dps1.jpg
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie (Pałac).

W Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w szybkim tempie postępują prace związane z rozbudową i przebudową ośrodka. W wyniku negocjacji wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma "Rem-Bud" z Jarocina. Inwestycja o wartości 1.500.000 zł zostanie sfinansowana z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 700.000,00 zł) oraz środków powiatu jarocińskiego (800.000 zł).

10 października 2005
Informacje ogólne

Młode projektantki przedstawiają swe propozycje

odziez2005_1.jpg

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zorganizował piątą już edycję międzyszkolnego konkursu "Na Najlepszy Projekt Odzieży Wieczorowej". W konkursie reprezentowane były prace uczennic siedmiu szkół:

07 października 2005
Informacje ogólne

Wyżej, dalej, prędzej...

Mimo, że od początku roku szkolnego minął zaledwie miesiąc, dużo już wydarzyło się sporcie szkół ponadgimnazjalnych.

06 października 2005
Informacje ogólne

Nabór wniosków do SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" - Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

04 października 2005
Informacje ogólne

Dobra umowa

Podstawowym instrumentem prawa gospodarki rynkowej są umowy. Bez dobrej znajomości prawa europejskiego, w tym problematyki umów gospodarczych nie będzie możliwe pełne funkcjonowanie na wspólnym rynku.

04 października 2005
Informacje ogólne

Radni złożyli kwiaty pod pomnikiem "Solidarności"

pomnik_solidarnosci2005_1.jpg

XXXI Sesję Rady Powiatu w Jarocinie zapoczątkowało wystąpienie z okazji 25-lecia powstania "Solidarności". Wygłosił je Stanisław Szymczak - pierwszy przewodniczący MKS "Solidarność" w Jarocinie. W swoim przemówieniu omówił rolę ruchu społecznego "Solidarność", który przyjął formę związku zawodowego oraz przedstawił historię powstawania i funkcjonowania związku na ziemi jarocińskiej.

03 października 2005
Informacje ogólne

Powiat przekazuje drogi gminie

W dniu 29 września br. odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu w Jarocinie. W trakcie obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie powiatu jarocińskiego kategorii dróg powiatowych.

03 października 2005
Informacje ogólne

Prace przy reformie podatku VAT trwają

Pod okiem ekspertów z Rady Podatkowej, działającej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają być głębokie.

30 września 2005
Informacje ogólne

Kwalifikator Wniosków

parp.gifPrezentujemy Kwalifikator Wniosków, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego do Działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje".

Kwalifikator zawiera pytania, na które udzielenie odpowiedzi pozwoli wnioskodawcy zidentyfikować niezgodności z zasadami Działania 2.3 w przedstawianym do dofinansowania projekcie. Przydatność kwalifikatora zależy od udzielenia obiektywnych, krytycznych odpowiedzi.

30 września 2005
Informacje ogólne

Infokiosk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie w ramach projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia 'Syriusz'" realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy działa infokiosk - urządzenie multimedialne posiadające połączenie z internetem.

30 września 2005
×