otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Likwidacja działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Na dzień likwidacji działalności podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.

Czytaj dalej...

14 lipca 2005
Informacje ogólne

Jak poprawić płynność finansową firmy

Finansowanie swojej działalności i rozwoju firmy to problem, o który potyka się wielu przedsiębiorców. Utrzymanie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku wymaga od większości dostawców udzielania swoim kontrahentom kredytów kupieckich. Zależność jest prosta - im dłuższy kredyt, tym łatwiej pozyskać odbiorców. Jednak sprzedaż z przedłużonym terminem płatności niesie ze sobą wiele ryzyk. Największym jest ryzyko utraty płynności i braku możliwości finansowania zakupów.

Czytaj dalej...

14 lipca 2005
Informacje ogólne

Nie spiesz się z rozpoczęciem działalności

Jeżeli masz zamiar założyć firmę – wstrzymaj się na chwilę. Masz szansę zaoszczędzić sporo pieniędzy na składkach ZUS. Uchwalona przez Sejm, i skierowana do Senatu Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Czytaj dalej...

14 lipca 2005
Informacje ogólne

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

najlepszy_sportowiec2005.jpgPięcioro sportowców z powiatu jarocińskiego otrzymało nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe w 2004 roku. To pierwsze efekty podjętej w październiku ubiegłego roku uchwały Rady Powiatu w Jarocinie w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

13 lipca 2005
Informacje ogólne

Innowacyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw

parp.gifJaki jest stan innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora MSP?

W dniu 1 lipca br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w celu zaprezentowania i omówienia wyników badań oraz raportu dotyczącego innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełna wersja raportów dostępna jest na stronie internetowej PARP - do pobrania w formie elektronicznej.

12 lipca 2005
Informacje ogólne

Fundusze Strukturalne - modelowe projekty

Projekty modelowe mają na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wspierają wiele podobnych do siebie przedsięwzięć i są zrozumiałe dla przeciętnych projektodawców. Ich podstawową zaletą jest to, że zawierają ściśle ustaloną, zamkniętą listę kosztów kwalifikowanych.

12 lipca 2005
Informacje ogólne

Sprawozdawczość z otrzymanej pomocy publicznej

Jakich mikroprzedsiębiorców obowiązują sprawozdania z otrzymanej pomocy publicznej...

12 lipca 2005
Informacje ogólne

Fiskus wspiera innowacje

gazeta_prawna.gifW piątek Sejm przyjął ustawę o wspieraniu działalności innowacyjnej. Ma ona na celu m.in. promowanie powstawania prywatnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie popytu na produkty takich jednostek. Jednym z instrumentów, które mają temu służyć, są zaproponowane w ustawie ulgi podatkowe.

12 lipca 2005
Informacje ogólne

Program Pierwszy Biznes

Ministerstwo Gospodarki i Pracy uruchamia w lipcu Program "Pierwszy Biznes", skierowany do bezrobotnej młodzieży, którego głównym celem jest udzielenie pomocy w podejmowaniu działalności gospodarczej i promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.

12 lipca 2005
Informacje ogólne

Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego

wystawa_sztuki2005_1.jpg

Już po raz czwarty, w niedzielę 3 lipca br. odbyła się Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego. Jej celem było propagowanie sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych oraz przybliżenie społeczeństwu powiatu wyrobów i technik ich wykonywania. Swoje prace prezentowali twórcy z powiatu jarocińskiego, a także zaproszeni goście z całej Polski. Imprezie towarzyszyły występy kapel i zespołów biorących udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych.

04 lipca 2005
Informacje ogólne

"Cała Polska Czyta Dzieciom"

cala_polska_czyta2005.jpg

W dniu 23 czerwca br. (Dzień Ojca) w Bibliotece i Czytelni "Pod Ratuszem" w Jarocinie Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski czytał dzieciom bajki.

Akcja została zorganizowana przez bibliotekę "Pod Ratuszem" w ramach programu "Cała Polska Czyta Dzieciom".

27 czerwca 2005
Informacje ogólne

"Święto młodości i sportu"

swieto_mlodosci.jpgSzkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego i Starostwo Powiatowe w Jarocinie byli organizatorami pierwszego w historii powiatowego "Święta Młodości i Sportu" szkół ponadgimnazjalnych, które odbyło się 20 czerwca 2005 roku. W zorganizowanej, na stadionie i bocznym boisku spółki "Jarocin-Sport", imprezie wzięło udział blisko 2.500 uczniów szkół średnich i zawodowych.

20 czerwca 2005
×