otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Obchody Światowego Dnia AIDS w Jarocinie

pck.gifW ramach Światowego Dnia AIDS (1 grudnia), członkowie Szkolnego Klubu PCK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przeprowadzili akcję informowania o zagrożeniach związanych z wirusem HIV. Młodzież rozdawała na ulicach Jarocina ulotkę nt. "Jak można zarazić się wirusem HIV?".

12 grudnia 2005
Informacje ogólne

Konferencja prasowa Starosty Jarocińskiego

W dniu 9 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyła się konferencja prasowa Starosty Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego, której tematem była "Gospodarka finansowa Powiatu Jarocińskiego".

12 grudnia 2005
Informacje ogólne

Sesja popularno-naukowa w Śmiełowie

mickiewicz.jpgMuzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na sesję popularno-naukową oraz wystawę twórczości dzieci i młodzieży zorganizowane w 150 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza.

08 grudnia 2005
Informacje ogólne

Wsparcie aktywnego obywatelstwa europejskiego

Komisja Europejska planuje dofinansować roczne plany działania organizacji działających w obszarze aktywnego obywatelstwa europejskiego. Wymogami formalnymi jest posiadanie osobowości prawnej i prowadzenie działalności w pięciu krajach europejskich. 20% budżetu takiej organizacji powinno pochodzić ze źródeł innych niż wspólnotowe.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Konkurs Grantowy "Orange dla Ziemi"

Konkurs na dofinansowanie szkolnych projektów odpadowych, zarządzany przez Fundację Nasza Ziemia, prowadzony jest pod patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Rozszerzenie list wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2. SPO WKP

Rozszerzyła się lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2 SPO WKP - dotacje na targi i misje.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterujacego

W dniu 6 grudnia br. w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego, którego członkiem jest Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski.

W trakcie swoich prac RKS między innymi akceptował i rekomendował Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listę rankingową projektów przewidzianych do finansowania w ramach SPO "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006", priorytet II "Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich", działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Europejski Program Stypendialny danceWEB

Europejski Program Stypendialny danceWEB odbywa się każdego roku na przełomie lipca i sierpnia w Wiedniu w ramach międzynarodowego festiwalu ImPulsTanz. Założenia programu to swobodna wymiana myśli i wiedzy, intensywne szkolenie, spotkania ze światowej sławy artystami. Celem programu jest ukierunkowanie dalszej kariery jego uczestników.

06 grudnia 2005
Informacje ogólne

Konkurs "Spotkania świąteczne"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. spotkania świąteczne.

06 grudnia 2005
Informacje ogólne

Szkolimy rodziny

W dniu 30 listopada br. w Domu Dziecka w Górze zakończył się trwający blisko dwa miesiące, projekt pod nazwą "Uaktywnienie rodziców w odnawianiu i umacnianiu prawidłowych relacji rodzinnych w celu powrotu dziecka do rodziny".

06 grudnia 2005
Informacje ogólne

Dofinansowywanie zadań z zakresu rozwoju turystyki

31 grudnia br. upływa termin składania do Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki.

05 grudnia 2005
Informacje ogólne

Zareklamuj swój produkt

Firma PHU PC-ET uruchomiła nowe przedsięwzięcie internetowe mające na celu promowanie produktów i ofert polskich producentów i sprzedawców, zarówno hurtowych jak i detalicznych.

Oferta polega na umieszczeniu i aktualizacji oferty przedsiębiorstwa na stronach portalu www.opentrade.pl.

W okresie promocyjnym (do 30 kwietnia 2006r.) korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

05 grudnia 2005
×