otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Dwie wersje ustawy o dialogu z pracownikami

Nie ma zgodności co do brzmienia ustawy dostosowującej polskie przepisy do unijnej dyrektywy o dialogu z pracownikami.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Urodziłaś, więc zapłać

Wielkie poruszenie wśród kobiet, które kilka lat temu urodziły dziecko i korzystały z tego tytułu z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, wywołały działania ZUS. Instytucja ta po latach ściga je o zaległe składki i należne od nich odsetki. W wielu wypadkach już same odsetki stanowią sumę kilku tysięcy złotych.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Dożywotnie domowe archiwa

Okazuje się, że właściciele jednoosobowych firm przez 50 lat powinni przechowywać w domowym archiwum wszelkie dowody wpłat na ZUS. Są one konieczne, aby w przyszłości otrzymać świadczenia emerytalne lub rentowe.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Tabela kursów celnych

Tabela kursów celnych obowiązujących od 1 do 31 stycznia 2006 roku.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

INTRASTAT - deklaracje statystyczne

Deklaracji dokumentujących obrót z państwami Unii nie trzeba będzie korygować, gdy pomyłki dotyczą dostaw o wartości poniżej 1000 Euro.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Szybsza rejestracja i szybszy zwrot VAT dla spółek zagranicznych

Spółki zagraniczne rejestrujące się w Polsce dla celów VAT oraz te, które starają się ten podatek odzyskać, doczekały się urzędu skarbowego specjalnie dla nich. Jest więc szansa na przyspieszenie procedur rejestracji i zwrotu.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2006 r. zmieniły się limity opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz rosną stawki karty podatkowej.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

BRE Bank "bez kolców"

BRE Bank zajął II miejsce w rankingu najlepszych banków, przygotowanym przez ekspercki miesięcznik gospodarczy "Home and Market". Klienci instytucjonalni wyróżnili BRE Bank za wysoką jakość usług. Bank zajął również drugie pozycje w podrankingach na najlepszy rachunek podstawowy i najlepszą lokatę.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

PARP: wstępna ocena projektów

PARP przypomina możliwości dokonania bezpłatnej, wstępnej oceny projektów w jednym ze 140 Punktów Konsultacyjnych (PK), które działają na terenie całego kraju. Ich lista znajduje się na stronach internetowych PARP pod adresem www.parp.gov.pl/pomoc.php.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

VAT od importu towarów - dłuższy termin zapłaty

Minister finansów skorzystał z uprawnienia do określenia innego terminu zapłaty VAT przy imporcie towarów niż to wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Koniunktura w grudniu 2005 r.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w grudniu optymistyczna, choć mniej korzystna niż w listopadzie i gorsza niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Stopy bez zmian

W dniach 20-21 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Więcej

05 stycznia 2006
×