otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Unijne pieniądze na inwestycje ponownie do wzięcia!

W piątek 15 lipca uruchomiono kolejne programy PHARE 2003, w ramach których małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje na inwestycje.

19 lipca 2005
Informacje ogólne

Zielone światło dla Cerekwicy

mow_cerekwica.jpg

Wreszcie dobiegł końca proces przekazywania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy samorządowi województwa wielkopolskiego. Procedura ta rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku. Już wiadomo, że od dnia 1 sierpnia br. MOW będzie oficjalnie zarządzany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

19 lipca 2005
Informacje ogólne

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających własny biznes

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą opłacały składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.

18 lipca 2005
Informacje ogólne

Wielkopolski Filar Biznesu

marika.jpg
Właściciele Zakładu Dziewiarskiego "Marika" - jednej z wyróżnionych firm

Dwie firmy z powiatu jarocińskiego, znalazły się w gronie laureatów VI edycji konkursu "Wielkopolskie Filary i Tytany Biznesu" organizowanego przez Wielkopolski Klub Kapitału przy współpracy "Gazety Poznańskiej".

15 lipca 2005
Informacje ogólne

Likwidacja działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Na dzień likwidacji działalności podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.

Czytaj dalej...

14 lipca 2005
Informacje ogólne

Jak poprawić płynność finansową firmy

Finansowanie swojej działalności i rozwoju firmy to problem, o który potyka się wielu przedsiębiorców. Utrzymanie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku wymaga od większości dostawców udzielania swoim kontrahentom kredytów kupieckich. Zależność jest prosta - im dłuższy kredyt, tym łatwiej pozyskać odbiorców. Jednak sprzedaż z przedłużonym terminem płatności niesie ze sobą wiele ryzyk. Największym jest ryzyko utraty płynności i braku możliwości finansowania zakupów.

Czytaj dalej...

14 lipca 2005
Informacje ogólne

Nie spiesz się z rozpoczęciem działalności

Jeżeli masz zamiar założyć firmę – wstrzymaj się na chwilę. Masz szansę zaoszczędzić sporo pieniędzy na składkach ZUS. Uchwalona przez Sejm, i skierowana do Senatu Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Czytaj dalej...

14 lipca 2005
Informacje ogólne

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

najlepszy_sportowiec2005.jpgPięcioro sportowców z powiatu jarocińskiego otrzymało nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe w 2004 roku. To pierwsze efekty podjętej w październiku ubiegłego roku uchwały Rady Powiatu w Jarocinie w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

13 lipca 2005
Informacje ogólne

Innowacyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw

parp.gifJaki jest stan innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora MSP?

W dniu 1 lipca br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w celu zaprezentowania i omówienia wyników badań oraz raportu dotyczącego innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełna wersja raportów dostępna jest na stronie internetowej PARP - do pobrania w formie elektronicznej.

12 lipca 2005
Informacje ogólne

Fundusze Strukturalne - modelowe projekty

Projekty modelowe mają na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wspierają wiele podobnych do siebie przedsięwzięć i są zrozumiałe dla przeciętnych projektodawców. Ich podstawową zaletą jest to, że zawierają ściśle ustaloną, zamkniętą listę kosztów kwalifikowanych.

12 lipca 2005
Informacje ogólne

Sprawozdawczość z otrzymanej pomocy publicznej

Jakich mikroprzedsiębiorców obowiązują sprawozdania z otrzymanej pomocy publicznej...

12 lipca 2005
×