otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wyżej, dalej, prędzej...

Mimo, że od początku roku szkolnego minął zaledwie miesiąc, dużo już wydarzyło się sporcie szkół ponadgimnazjalnych.

06 października 2005
Informacje ogólne

Nabór wniosków do SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" - Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

04 października 2005
Informacje ogólne

Dobra umowa

Podstawowym instrumentem prawa gospodarki rynkowej są umowy. Bez dobrej znajomości prawa europejskiego, w tym problematyki umów gospodarczych nie będzie możliwe pełne funkcjonowanie na wspólnym rynku.

04 października 2005
Informacje ogólne

Radni złożyli kwiaty pod pomnikiem "Solidarności"

pomnik_solidarnosci2005_1.jpg

XXXI Sesję Rady Powiatu w Jarocinie zapoczątkowało wystąpienie z okazji 25-lecia powstania "Solidarności". Wygłosił je Stanisław Szymczak - pierwszy przewodniczący MKS "Solidarność" w Jarocinie. W swoim przemówieniu omówił rolę ruchu społecznego "Solidarność", który przyjął formę związku zawodowego oraz przedstawił historię powstawania i funkcjonowania związku na ziemi jarocińskiej.

03 października 2005
Informacje ogólne

Powiat przekazuje drogi gminie

W dniu 29 września br. odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu w Jarocinie. W trakcie obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie powiatu jarocińskiego kategorii dróg powiatowych.

03 października 2005
Informacje ogólne

Prace przy reformie podatku VAT trwają

Pod okiem ekspertów z Rady Podatkowej, działającej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają być głębokie.

30 września 2005
Informacje ogólne

Kwalifikator Wniosków

parp.gifPrezentujemy Kwalifikator Wniosków, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego do Działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje".

Kwalifikator zawiera pytania, na które udzielenie odpowiedzi pozwoli wnioskodawcy zidentyfikować niezgodności z zasadami Działania 2.3 w przedstawianym do dofinansowania projekcie. Przydatność kwalifikatora zależy od udzielenia obiektywnych, krytycznych odpowiedzi.

30 września 2005
Informacje ogólne

Infokiosk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie w ramach projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia 'Syriusz'" realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy działa infokiosk - urządzenie multimedialne posiadające połączenie z internetem.

30 września 2005
Informacje ogólne

Nowe źródło danych o kontrahentach

  • 23 mln produktów i usług w 53000 kodach klasyfikacji
  • 1,9 mln firm z 75 krajów
  • 750 000 nazw handlowych
  • 3,5 mln nazwisk osób z kadry kierowniczej

27 września 2005
Informacje ogólne

IV edycja konkursu na najlepsze biznes plany - Pomysł na Biznes

Zdobądź środki na własny biznes!

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniu 26 września 2005r. ogłosił już IV edycję konkursu na najlepsze biznes plany pt.: "Pomysł na biznes".

27 września 2005
Informacje ogólne

"Sprzątanie świata - Polska"

pfosigw.gifAkcja "Sprzątanie świata - Polska" została przeprowadzona pod hasłem "WSZYSTKIE KOLORY RECYKLINGU", w dniach 16, 17 i 19 września 2005 r.

W akcji na terenie powiatu jarocińskiego wzięło udział ok. 9.400 uczestników, głównie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami oraz Komenda Hufca ZHP w Jarocinie i Społeczna Straż Rybacka. W szkołach odbyły się liczne konkursy wiedzy proekologicznej, wystawy, przedstawienia poświęcone ochronie środowiska naturalnego.

26 września 2005
Informacje ogólne

Zjazd Sekcji Krajowej Producentów Mebli NSZZ "Solidarność"

W dniu 22 września br. w Jarocinie odbył się zjazd delegatów Sekcji Krajowej Producentów Mebli NSZZ "Solidarność". Po mszy świętej w kościele Św. Marcina odbyło się spotkanie przy obelisku "Solidarności" a następnie obrady delegatów w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza.

medal_solidarnosc1.gif medal_solidarnosc2.gif


26 września 2005
×