otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

III Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

W dniu 11 marca 2005r. w Szkolnym Planetarium i Gimnazjum w Potarzycy odbył się III Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Przewodniczącym konkursu oraz osobą odpowiedzialną za jego organizację i przebieg była mgr Wiesława Idziak - doradca metodyczny fizyki i astronomii. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała pani Wicestarosta Jarociński Jolanta Mejzińska oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kaliszu - pani Stefania Gmur.

21 marca 2005
Informacje ogólne

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego rozstrzygnięty

Działając na podstawie Uchwały nr XXV/163/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 276 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 8 marca 2005r., informujemy, że ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Jarocinie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w zakresie kultury, promocji powiatu, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia został rozstrzygnięty.

Zestawienie przyznanych dotacji Zestawienie przyznanych dotacji (77.55 KB)

16 marca 2005
Informacje ogólne

Starosta odwiedził Gazele Biznesu

W poniedziałek (14.03.05 r.) starosta jarociński Sławomir Wąsiewski odwiedził 4 firmy z terenu powiatu jarocińskiego, które zostały zaliczone do elitarnego klubu Gazel Biznesu. Tytuł otrzymały: "Izolacja - Jarocin" S.A., "Lenwit - Fornir" Sp. z o.o., Firma Handlowo - Produkcyjna "Promar" oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie.

15 marca 2005
Informacje ogólne

Najlepsi w obronie cywilnej

Ogromnym sukcesem mogą poszczycić się reprezentanci naszego powiatu w eliminacjach rejonowych "Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej", które rozegrane zostały 9 marca br. w Krotoszynie.

14 marca 2005
Informacje ogólne

Pierwsza Nagroda Powiatu Jarocińskiego dla zawodników

rutowski.jpgPierwszą Nagrodę Powiatu Jarocińskiego dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymał pan Marek Rutowski - tenisista z Jaraczewa, który na co dzień trenuje w Uczniowskim Klubie Sportowym Niesłyszących w Poznaniu. Reprezentował on Polskę w styczniu br. na XX Olimpiadzie Głuchych w Melbourne.

07 marca 2005
Informacje ogólne

Perfekcyjna prezentacja

konferencja_eyes.jpgW piątek 4 marca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca Europejski Rok Edukacji Poprzez Sport - program EYES 2004. Wzięli w niej udział wszyscy realizatorzy programu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Podsekretarzem Stanu p. Wiesławem Wilczyńskim na czele, Prezes PKOl p. Piotr Nurowski, Przewodniczący Krajowego Komitetu Koordynacyjnego p. dr Jerzy Pośpiech oraz inne znamienite osobistości którym bliskie są idee sportowe.

07 marca 2005
Informacje ogólne

Targi edukacyjne

Po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Jarocinie zorganizowało "Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego" przeznaczone dla gimnazjalistów i ich rodziców. Stanowiły one doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego. Targi odbyły się w miniony piątek - 25 lutego br., podobnie jak w roku ubiegłym, w sali Jarocińskiego Ośrodka Kultury.


01 marca 2005
Informacje ogólne

Powody negatywnej oceny wniosków

parp.gifAby ułatwić Państwu aplikowanie o dofinansowanie w ramach działania 2.1 SPO WKP "Dotacje na Doradztwo" prezentujemy najczęstsze powody negatywnej oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów techniczno-ekonomicznych.

22 lutego 2005
Informacje ogólne

Nowy samochód dla Domu Dziecka w Górze

przekazanie_samochodu1.jpg

W ubiegły piątek (18 lutego br.) odbyła się uroczystość przekazania samochodu Mercedes "Vito" na potrzeby Domu Dziecka w Górze. Fundatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Górze "Domostwo".

22 lutego 2005
Informacje ogólne

HITy 2004

hit2004_1.jpg

Trzy firmy z terenu powiatu jarocińskiego zgłosiły swój udział w konkursie Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT'2004, który organizowany jest przez Agencję Promocyjną "Punkt S" z Piły. Ogłoszenie wyników XI edycji Konkursu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego odbyło się w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 19 stycznia br. Uroczystości nadał blasku koncert Katarzyny Jamróz.

22 lutego 2005
Informacje ogólne

Spotkanie dotyczące misji gospodarczych

W Starostwie Powiatowym w Jarocinie odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski z Ostrowa. Było ono poświęcone nowym możliwościom ekspansji eksportowej w dobie wzrastającej zewnętrznej konkurencji gospodarczej oraz otwarcia Jednolitego Rynku Europejskiego.

22 lutego 2005
Informacje ogólne

Zmiana adresu Punktu Informacyjnego dot. funduszy strukturalnych

Informujemy, że z dniem 9 lutego 2005 r. został zmieniony adres Punktu Informacyjnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczącego funduszy strukturalnych UE. Punkt został przeniesiony z budynku MGiP przy Placu Trzech Krzyży 3/5 na ulicę Wspólną 2/4 (nr pokoju 02) w Warszawie.

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje dotyczące funduszy strukturalnych oraz poszczególnych programów operacyjnych osobiście lub telefonicznie pod niezmienionymi numerami telefonów: 693-50-40 oraz b, bądź przesłać pytanie na adres: punktinformacyjny@mg.gov.pl. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.

15 lutego 2005
×