otwórz widżet facebooka

Komunikat Starosty Jarocińskiego ws. funkcjonowania NPP

Dodano 13 października 2020, wpis archiwalny Komunikat Starosty Jarocińskiego ws. funkcjonowania NPP

KOMUNIKAT STAROSTY JAROCIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY ZASAD FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO z dnia 13 października 2020r.

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, informujemy o podjęciu działań przez Starostę Jarocińskiego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego. 

1.    Od 19 października 2020r. do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Jarocinie i Żerkowie.

2.    Nadal zawieszona pozostaje, do odwołania, bezpośrednia obsługa interesantów
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Kotlinie i Jaraczewie.

3.    Porady będą udzielanie wyłącznie przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
w godzinach pracy punktów tj:

  • Poniedziałek - 8.00 -16.00
  • Wtorek – 8.00 do 17.00
  • Środa – 8.00 do 16.00
  • Czwartek – 8.00 do 16.00
  • Piątek – 8.00 do 16.00

4.    Obowiązują zapisy na porady zdalne pod numerem telefonu: 62 7407922 w godz. od 8.00 do 15.00 lub przez stronę internetową: http://www.powiat-jarocinski.pl/Rezerwacja_wizyt.html.

5.    Osoba korzystająca z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed jej udzieleniem składa na adres rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek można pobrać ze strony internetowej powiatu https://www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

6.    Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona ma możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B
za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiat-jarocinski.pl, listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Wydział Administracyjno – Inwestycyjny, al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin z dopiskiem nieodpłatna pomoc prawna. KARTĘ POMOCY – CZĘŚĆ B można pobrać ze strony internetowej powiatu https://www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

Pliki do pobrania

×