otwórz widżet facebooka

Konkurs ekologiczny

Dodano 08 września 2020, wpis archiwalny Konkurs ekologiczny

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Moje EcoMiasto za 20 lat”

Organizator: STAROSTA JAROCIŃSKI

Forma wykonania: praca plastyczna

Cele:
→ rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z edukacją ekologiczną;
→ budowanie świadomości ekologicznej;
→ promocja postaw i zachowań przyjaznych dla środowiska;
→ aktywizacja do edukacji ekologicznej; do badania problemów ochrony środowiska;
→ prezentacja problemów ochrony środowiska, z uwzględnieniem warunków lokalnych.

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z klas od IV do VI funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.

Warunki udziału:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie 5 osobowe grupy uczniów szkół podstawowych z klas od IV do VI. Praca plastyczna, obrazująca miasto marzeń, może być wykonana w dowolnej technice, na formacie
min A3 max A1.
Praca musi zawierać hasło motywujące do dbania o środowisko.
Pracę należy ponadto uzupełnić o dane: imię i nazwisko uczestników – autorów pracy (5 osobowych zespołów), klasę oraz nazwę szkoły, do której uczęszczają.
Wykonane prace konkursowe winny zostać złożone w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 (pokój nr 11).
Zastrzega się możliwość wykorzystania prac m.in. w publikacjach czy wystawach organizowanych przez powiat jarociński.

Harmonogram przebiegu konkursu:
1. 7 września 2020 r. – ogłoszenie konkursu – przesłanie regulaminu do szkół podstawowych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.
2. 16 października 2020 r. – nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych.
3. Od 16 do 23 października br. – zapoznanie się członków komisji konkursowej, powołanej przez Starostę Jarocińskiego, ze złożonymi pracami, zakończone posiedzeniem, na którym zostanie ustalona ostateczna klasyfikacja oraz przydział nagród dla 5 osobowych zespołów (I, II i III miejsce).
4. Koniec października 2020 r. – powiadomienie poprzez szkołę wyróżnionych i nagrodzonych uczestników konkursu.
5. Pierwsza połowa listopada br. – wręczenie nagród i wyróżnień, ogłoszenie wyników konkursu.

Zasady konkursu a następnie jego wyniki zostaną rozpropagowane na łamach lokalnej prasy oraz stronie internetowej powiatu jarocińskiego.

Nagrody: Za zajęcie I, II, III miejsca – dla każdej osoby w 5 osobowym zespole zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w formie gadżetów. 

Konkurs realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

×