otwórz widżet facebooka

Konkurs ofert

Wyniki konkursu 

 na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy
domowej – 15 miejsc” 


 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2024

Uchwala Nr 1108/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku.

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty zgłoszone na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z dnia 19.02.2024 r.


 

Zarządzenie  w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku – „Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – 15 miejsc”


 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

„Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – 15 miejsc” 

Oferty należy składać do 26.02.2024r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin. 


 

Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.


 

ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA 2024 ROK

Uchwała nr 1089/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Roczny program współpracy na rok 2024


 

Wyniki konkursu 

na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wspracia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu jarocińskiego 

Uchwała nr 1072/23 Zarządu Powiatu Jaarocińskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru ofert na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu jarocińskiego.


 

21 listopada 2023r. 

Starosta Jarociński ogłasza w naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wspracia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu jarocińskiego 

 

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Formularz zgłoszeniowy


 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2023

Uchwala Nr 906/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty zgłoszone na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z dnia 17.03.2023 r.

 


 

23 lutego 2023 r. 

Starosta Jarociński ogłasza w naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Formularz zgłoszeniowy 


 

ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA 2023 ROK

Uchwała nr 884/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Roczny program współpracy na rok 2023


 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2022

Uchwala Nr 689/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku.

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty zgłoszone na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z dnia 22.03.2022 r.

 


 

ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA 2022 ROK

Uchwała nr 674/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Roczny program współpracy na rok 2022


 

 Wyniki konkurs na prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Uchwała nr 641/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2026 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Ośrodka Wsparcia - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty zgłoszone na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z dnia 27.12.2021 r.

 


 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza  otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2026 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Uchwała nr 623/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2026 z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Ośrodka Wsparcia – „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - Regulamin Komisji Konkursowej 

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 


 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2021

Uchwala Nr 485/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku.

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty zgłoszone na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z dnia 19.03.2021 r.


 

ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA 2021 ROK

Uchwała nr 472/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Roczny program współpracy na rok 2021


 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na BEZPŁATNE szkolenie:

Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe

Jak uzyskać wsparcie finansowe związane z pandemią? Na te i inne pytania odpowiemy przez pryzmat narzędzi z jakich można skorzystać, by kontynuować działania w czasie epidemii i zapewnić ciągłość funkcjonowania i zatrudnienia.

Gdzie? Na naszej platformie webinarowej

Kiedy? 6 maja (środa) o godz. 12:00

Podczas webinarium poruszymy między innymi takie zagadnienia, jak:

zwolnienia z opłacania składek ZUS
świadczenie postojowe
omówienie dokumentów jakie należy wypełnić do ZUS-u, PUP-u i innych instytucji chcąc skorzystać ze wsparcia,
mikropożyczka z możliwością umorzenia
różne narzędzia finansowe, jakie daje organizacjom pozarządowym Tarcza antykryzysowa 2.0.
Webinarium prowadzone przystępnym językiem i z możliwością zadawania pytań.

Rejestracja na webinar poprzez: https://wrkzop.clickmeeting.pl/tarcza-antykrysowa-dla-ngo-narzedzia-finansowe-6-05/register?_ga=2.244165061.1380538589.1587975520-322765566.1584710324

Trenerzy: Danuta Gubańska (księgowa z wieloletnim doświadczeniem), Justyna K. Ochędzan (doradca w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych).

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest regionalnym partnerem programu Korpus Solidarności.

Kontakt: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930.


 

Tarcza antykryzysowa dla NGO

Szczegóły

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wparcie-ngo


 

BEZPŁATNE szkolenie: Tarcza antykryzysowa dla NGO

 
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na BEZPŁATNE szkolenie: Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe. Jak uzyskać wsparcie finansowe związane z pandemią? Na te i inne pytania odpowiemy przez pryzmat narzędzi z jakich można skorzystać, by kontynuować działania w czasie epidemii i zapewnić ciągłość funkcjonowania i zatrudnienia.


Gdzie? Na naszej platformie webinarowej
Kiedy? 29 kwietnia (środa) o godz. 13:00
Podczas webinarium poruszymy między innymi takie zagadnienia, jak:

- zwolnienia z opłacania składek ZUS
- świadczenie postojowe
- omówienie dokumentów jakie należy wypełnić do ZUS-u, PUP-u i innych instytucji chcąc skorzystać ze wsparcia,
- mikropożyczka z możliwością umorzenia
- różne narzędzia finansowe jakie daje organizacjom pozarządowym Tarcza antykryzysowa 2.0.
Przystępnym językiem i z możliwością zadawania pytań.

Rejestracja na webinar poprzez:
https://wrkzop.clickmeeting.pl/tarcza-antykrysowa-dla-ngo-narzedzia-finansowe/register?_ga=2.93984543.347921269.1587652762-322765566.1584710324
 
Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/3169750109744268/
 
Trenerzy:
Danuta Gubańska (księgowa z wieloletnim doświadczeniem), Justyna K. Ochędzan (doradca w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych).
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest regionalnym partnerem programu Korpus Solidarności.

Kontakt:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930.


 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2020

Uchwała nr 254/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramnach otwartego konkursu ofert w 2020 rok


 

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór wniosków do programu EtnoPolska 2020

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
- organizacje pozarządowe;
- koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212);
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku. Wniosek do programu należy składać przez system EBOI.

Informacji o programie udziela Barbara Tuszyńska, tel. (+48 22) 21 00 178, e-mail: btuszynska@nck.pl w dni robocze w godzinach 10.00–14.00.

Szczegóły


 

ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA 2020 ROK

Uchwała nr 220/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

 

Roczny program współpracy na rok 2020


 Zmiana przepisów od 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych


 

Do 9 grudnia br. do godz. 15.59 można składać wnioski o dotacje z programu "Niepodległa" na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.


Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł, a dofinansowanie może wynieść od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 lutego do 20 listopada 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.


 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na doposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy dla osób z niepełnosprawnościami

- termin skladania do 12.11.2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019 - doposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy dla osób z niepełnosprawnościami

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2019 - doposażenie 
Załącznik - kultura fizyczna 2019 - doposażenie - szczegóły 


 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom

- termin składania ofert do 31.10.2019 r. 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019 i 2020

Uchwała Nr 1347/2019 ZWW z 11 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019 i 2020 - szczegóły


 

PKN ORLEN wspiera działania non-profit w miastach i na wsiach

Organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury do 9 września mogą wnioskować o grant w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 złotych. Projekty mogą dotyczyć jednego z sześciu tematów: ekologia, sport, promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu, bezpieczeństwo czy zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Inicjatywy muszą być realizowane pomiędzy 1 października 2019 roku a 14 czerwca 2020 roku.

Szczegóły programu dostępne są na stronie: www.orlendarserca.pl.


 

Dotacja dla  Ochotniczych Straży Pożarnych

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku


 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs pod nazwą:  „Wielkopolska – moja duma”

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat III edycji Konkursu brzmi „Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż 70,7 cm x 50,0 cm.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) w terminie do 15 października 2019 roku na jeden z podanych niżej adresów:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.

Szczegółowe informacje 


 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs pod nazwą: "Warto wiedzieć, warto zobaczyć"

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.

III edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i publicystycznych regionalnych twórców”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) w terminie do 15 października 2019 roku na jeden z podanych niżej adresów:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań,
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

Szczegółowe informacje 


 

 

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora oraz instytucji kultury, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" przypomina o trwającym naborze wniosków w Programie „Europa dla obywateli”. 
„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.Do 2 września 2019 r., do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli, można złożyć wnioski na projekty w ramach działań: 


Komponent 2, Działanie 2.1. Partnerstwo miast
Komponent 2, Działanie 2.2. Sieci miast
Komponent 2, Działaie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lista wszystkich ogłoszonych konkursów wniosków znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, która zarządza programem „Europa dla obywateli”. 

Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania znajdą Państwo w „Przewodniku Programowym na 2019 rok”, a także na stronie internetowej polskiego Punktu Kontaktowego oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.    


 

„Wymiana sportowców między Wielkopolską a niemieckimi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego”

Zarząd województwa wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej pn. "Wymiana sportowców między Wielkopolską a niemieckimi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego".
Na konkurs została przeznaczona kwota w wysokości 40.000,00 zł
Termin skladania wniosków do 22 lipca 2019 r., do godz. 15:30

Więcej szczegółów pod adresem:
http://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-
http://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/wymiana-sportowcow-997.html
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-101014511


 

Wojewoda Wielkopolski ogłosił konkurs w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych

Kwota dotacji wynosi 800.000,00 zł
Minimalna kotwa dofinansowania 5.000,00 zł

W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:
1) działania rehabilitacyjne i terapeutyczne;
2) działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami;
3) organizowanie różnych form wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami (wyjazdowych, stacjonarnych, obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek, itp.);
4) zajęcia specjalistyczne dla rodziców / opiekunów osób niepełnosprawnych;
5) tworzenie środowiska fizycznego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych;
6) wspomaganie uczestnictwa w życiu społecznym.
Zaproponowane przez oferentów zajęcia powinny cechować się regularnością i systematycznością. Grupy docelowe odbiorców zadania powinny być precyzyjnie określone wraz z podaniem liczby uczestników. Sposób rekrutacji beneficjentów powinien gwarantować zebranie planowanej grupy odbiorców zadania.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Termin składania ofert, rozpoczyna się dnia 19 kwietnia 2019 r. i upływa z dniem 10 maja 2019 r. Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w części V ogłoszenia należy składać w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. W przypadku nadesłania oferty pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Link do ogłoszenia: https://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/obszar-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami-2019


 

 AMBASADOR WIELKOPOLSKIEJ KULTURY 2019

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu "Ambasador Wielkopolskiej Kultury" przeznacza 100.000 zł brutto

Maksymalna kwota wsparcia może wynieść 15.000 zł brutto

Termin składania ofert do 30.04.2019 r. do godz. 12:00

Formularze należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań)

www.umww.pl


 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2019

Uchwała nr 26/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramnach otwartego konkursu ofert w 2019 rok


 

KONKURS OFERT 2019

Uchwała nr 650/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Roczny program współpracy na rok 2019

 


 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2018

Uchwała nr 552/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizację pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytlu publicznego w 2018 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramnach otwartego konkursu ofert w 2018 roku

 

 


 

KONKURS OFERT 2018

Uchwała nr 531/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2018r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

 

Roczny program wsółpracy na rok 2018


 

VII edycja konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i inny podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszej Wielkopolsce do udziału w konkursie.

Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które w roku 2016 lub 2017 realizowały/realizują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, inicjatywy, które realnie zmieniają rzeczywistość OzN, przyczyniają się do podniesienia jakości życia OzN, są ciekawym sposobem pracy lub współpracy na rzecz lub
w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest konkursem otwartym.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu Konkursu) wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD/DVD lub pamięci USB (pendrive) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 września 2017 roku na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób
z  Niepełnosprawnościami”

Szczegóły na http://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

Plakat

Ulotka

Szczegóły konkursu  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/198#recruitment_section_1

 


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił następujące konkursy:

1) Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji Zdrowia w latach 2017 i 2018

 termin składania ofert do 12 czerwca 2017 r. - szczegóły

2) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

termin składania ofert do 14 czerwca 2017 r. - szczegóły

3) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

termin składania ofert do 4 czerwca 2017 r. - szczegóły


 WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 r.

Uchwała Nr 376/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 marca 2017 r.

Protokół z wyboru ofert

 


 

KONKURS OFERT 2017

 Uchwała nr 364/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków

 www.witkac.pl

 

Roczny program współpracy na rok 2017

 


100 000 zł od Kulczyk Foundation: zostały tylko trzy tygodnie, by wziąć udział w konkursie

Nie warto ryzykować i słać wniosku w ostatnich minutach tego roku! Bo Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation kończy się o północy ostatniego dnia roku. – Chcemy wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne. Wnikliwie analizujemy każdy wniosek o grant – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. – Obserwujemy właśnie. jak powstają inwestycje, których projekty nagrodziliśmy w poprzedniej edycji.

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje: „Cukierkowo – Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą z Warszawy (na projekt „Cukierkowo – przedszkole dla dzieci z cukrzycą”), Fundacja Innowacji Społecznej z Gdańska (na projekt „Kantyna – miejsce pracy na start”), Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International I Klub w Gdańsku (na projekt „Pokój rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci matek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu”) oraz Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa z Kudowy Zdroju (na projekt „Przez naukę do rozwoju – wsparcie działań edukacyjnych na wiejskich terenach Burundi”).

– W Fundacji opieramy się na przeświadczeniu, że to właśnie infrastruktura jest gwarantem tego, że uruchamia się machina społecznych zmian – tłumaczy Marta Schmude-Olczak. W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie kwotę 100 000 zł. Na pojedynczy projekt można uzyskać  kwotę maksymalnie 25 000 zł. Niebawem poznamy zatem nie mniej niż czterech zwycięzców kolejnej edycji konkursu grantowego.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięzców drugiej tegorocznej edycji poznamy 15 lutego 2017 r.

Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa?

  1. Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na infrastrukturze: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.pdf
  2. Przeczytać dokładnie REGULAMIN:

http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf

  1. Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i wypełnić go: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63338/kf_formularz-final.doc
  2. Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie”.

 


 

Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!

W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

W 2016 odbędą się dwie edycje – właśnie ta wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć 25 tys. zł. – Wystarczy rzut oka na nowy formularz wniosku, żeby zrozumieć, co liczy się w naszym konkursie. Pytamy o cele, o możliwości ewaluacji projektu, o oczekiwaną zmianę społeczną. Zależy nam na tym, aby promować mądre podeście do inicjatyw społecznych, dokładnie takie, jakie prezentują wspaniałe organizacje, które wspieramy na całym świecie – zaznacza Marta Schmude-Olczak.

Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca. Wnioskodawcą może być np. organizacja społeczna lub spółdzielnia. – Bardzo zależy nam na tym, by pokazywać jakie znaczenie w inicjatywach społecznych ma podejście systemowe, strukturalne, nastawione na budowanie trwałych mechanizmów zmiany. Liczymy właśnie na takie wnioski – zaprasza do Konkursu Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

Co należy zrobić, by podjąć walkę o pieniądze? Po pierwsze dokładnie przeczytać regulamin, który czeka pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie” (kliknij i zjedź na sam dół). Po drugie wypełnić formularz, który jest dostępny w tym samym miejscu. Po trzecie złożyć go drogą mailową lub pocztą zgodnie z zasadami w regulaminie.

Kulczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. – Działamy tak, by poruszona przez nas pierwsza kostka domina poruszała kolejne. Na co dzień doskonalimy procedury efektywnego biznesu. W sferze działań pozarządowych właśnie one mogą stać się podstawą tworzenia skutecznych strategii przedsięwzięć społecznych. Tak rozumiemy prawdziwe znaczenie odpowiedzialnego biznesu – wyjaśnia Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.

 


WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2016 r.

 

Uchwała Nr 195/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.

 

 w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowei podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku 

 

 


 

KONKURS OFERT 2016

Uchwała nr 170/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków

www.witkac.pl

 

Roczny program współpracy na rok 2016


 

WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 r.

Uchwała nr 41/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 11.02.2015 r.

Zestawienie przyznanych dotacji

 


 

Konkurs ofert 2015 - ogłoszenie o konkursie

                                  * tabela oceny formalnej

Oferty można składąc w formie elektronicz

×