otwórz widżet facebooka

Konkurs pn. „Historia naszej wsi”

Dodano 30 czerwca 2021, wpis archiwalny

 

Wychodząc naprzeciw niesłabnącym pokładom energii, drzemiącym w szeregach organizacji wiejskich, zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu jarocińskiego do udziału w konkursie pt. „Historia naszej wsi”. Kokurs odbywa się w ramach projektu pt:. „II Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła”.

Konkurs dedykowany jest dla organizacji pozarządowych, które chcą się pochwalić historią swojej wsi poprzez wykonanie kroniki danej miejscowości należącej do obszarów wiejskich.

W konkursie uczestnicy mają zaprezentować daną wieś – swoją „Małą Ojczyznę” poprzez wykonanie w dowolnej technice kroniki. Uczestnicy powinni zaprezentować historię najbliższej okolicy. Celem konkursu jest uświadomienie kolejnym pokoleniom potrzebę upowszechniania tradycji oraz kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu
i potrzeby ochrony jego dziedzictwa kulturowego.

Konkurs ma na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie przedstawicieli lokalnych społeczności do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnej tradycji i wiedzy
o kulturze swojego regionu.

Konkurs jest motywacją do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości i jej otoczenia. Celem całego przedsięwzięcia jest wyłonienie najaktywniejszych organizacji pozarządowych, które podtrzymują lokalne tradycje.

Wykorzystując dowolną technikę wykonania, tj. prezentację, opis, pracę plastyczną, uczestnicy powinni zaprezentować historię najbliższej okolicy. Chodzi o to, w jaki sposób uświadamiają kolejnym pokoleniom potrzebę upowszechniania tradycji, jak tworzą więzi społeczne
i międzypokoleniowe oraz jakie mają sposoby na zintegrowanie środowiska lokalnego oraz kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu i potrzeby ochrony jego dziedzictwa kulturowego.

Komisja Konkursowa wyłoni  trzech równorzędnych zwycięzców. Dla laureatów przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. W ramach nagrody przewidziano wydrukowanie
i zaprojektowanie kalendarzy na rok 2022 r. dla trzech zwycięskich wsi. Kalendarze zaprojektowane będą na podstawie kronik, które zwyciężą.

 

Na zgłoszenia do konkursu koła gospodyń wiejskich mają czas do 20 sierpnia 2021r.

Wykonane kroniki należy przesłać na adres: 

Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin (z dopiskiem: KONKURS pt. „Historia naszej wsi”).

Zasady konkursu zostały określone w opracowanym regulaminie konkursu i zostanie powołana Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wyłoni trzech równorzędnych zwycięzców.

×