otwórz widżet facebooka

Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodano 07 stycznia 2021, wpis archiwalny Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o  zbliżającej się   kolejnej edycji  2021 corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany ”.  Konkurs ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zabytki można zgłaszać w jednej z 6 kategorii:

  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem;
  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu;
  • Adaptacje obiektów zabytkowych;
  • Architektura i budownictwo drewniane;
  • Zabytki techniki.

Szczegółowy regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Zgłoszenia obiektu do konkursu należy przesyłać do dnia 31 stycznia  2021r. na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa,Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn, z dopiskiem „Zabytek Zadbany”. Decyduje data stempla pocztowego.

×