otwórz widżet facebooka

Konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dodano 29 kwietnia 2024 Konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w wys. 69.920,00 zł zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną pn:. „V Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty”. 

Głównym celem projektu jest przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego w zakresie promowania działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Podczas projektu wykształcona zostanie u uczestników postawa szacunku do przyrody ożywionej i nieożywionej, zwiększona zostanie odpowiedzialność za jej stan, nastąpi zmiana nawyków, uwrażliwienie uczniów na przyrodę, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów poprzez przeprowadzenie konkursów oraz quizu o tematyce ekologicznej.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na zorganizowanie 4 konkursów ekologicznych:
- „Oswajamy ekologię,
- „Śmieciom-STOP!” „SMOG A ODPADY”,
- „Chronię klimat, dbam o Ziemię”
- na najładniejszy wiersz o tematyce ekologicznej,

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas „V Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt:. „Z Ekologią na Ty”. Projekt z pewnością zapewni mnóstwo pozytywnych emocji i dobrej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną.
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w powyższych konkursach.

Regulaminy dostępne poniżej:

Pliki do pobrania

×