otwórz widżet facebooka

Kto zasłużył się dla Powiatu Jarocińskiego

Dodano 09 grudnia 2010, wpis archiwalny
Nagrody Starosty Jarocińskiego „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego” co roku przyznawane są w czterech kategoriach. W pierwszej „gospodarka” kandydaci oceniani są za kreatywne, konsekwentne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu. W drugiej „oświata, kultura i sport” pod lupę starosty i kapituły konkursowej brany jest całokształt działalności lub konkretne przedsięwzięcie mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu. W kategorii „działalność społeczna” wyróżnia się mających osiągnięcia, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. W ostatnie kategorii „młody talent” uhonorowane mogą zostać osoby do 25 roku życia, które wyróżniają się na niwie naukowej, sportowej, kulturalnej  i społecznej przyczyniając się tym samym do promocji powiatu.
Nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek przyznaje starosta. W bieżącym roku wydłużony został termin składania wniosków ze wskazaniem kandydatów do zaszczytnego wyróżnienia. Można je składać do 31 grudnia w Starostwie Powiatowym w Jarocinie. Starosta wraz z kapitułą rozstrzygną komu wręczone zostaną statuetki do 31 stycznia przyszłego roku.
W załączniku - Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Jarocińskiego
×