otwórz widżet facebooka

LI Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 23 listopada 2017, wpis archiwalny
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję LI SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie s. nr 30 z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX i L sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIX sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Komunikaty.
22. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
           Przewodniczący
            Rady Powiatu
                   
           Jan Szczerbań
×