otwórz widżet facebooka

LXXIV sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 29 listopada 2023, wpis archiwalny

LXXIV Sesja w dniu 29 listopada 2023, godz. 15:00
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LXXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

5. Informacja o działalności i potrzebach Domu Dziecka w Górze

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.(po konsultacjach).

7. Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Komunikaty.

14. Zakończenie obrad.

×