otwórz widżet facebooka

Myślę, więc nie śmiecę!

Dodano 20 września 2021, wpis archiwalny Myślę, więc nie śmiecę!

Na terytorium powiatu jarocińskiego akcja „Sprzątanie świata – Polska 2021” przypadła na dzień 17 września 2021 r. (piątek).

Koordynator akcji – Fundacja Nasza Ziemia szczególne zwraca uwagę na fakt, że  czas pandemii nie pozostał także obojętny dla natury. Miejsca, w których często szukaliśmy wytchnienia od lockdownowej rzeczywistości były obciążone przez mieszkańców, turystów, co dodatkowo wpłynęło na ilość śmieci w naturze. Dlatego hasło akcji brzmi: Myślę, więc nie śmiecę. Hasło jest parafrazą słynnego powiedzenia Kartezjusza „Cogito ergo sum”.

Przeprowadzona corocznie na terytorium powiatu jarocińskiego akcja potwierdza sens jej kontynuowania. Szczególnie pocieszające jest to, że zebranych przez uczestników akcji odpadów jest z roku na rok znacznie mniej. W akcji biorą udział głównie uczniowie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu oraz Społeczna Straż Rybacka, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego.

Z informacji przekazanych przez gminne zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół oraz dyrekcje szkół wynika, że w ramach akcji odbywają się liczne konkursy i przedstawienia poświęcone ochronie środowiska naturalnego, promujące hasło edycji.

W ramach akcji tradycyjnie przeprowadzane jest sprzątanie w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych, rekreacyjnych i terenów wokół akwenów wodnych. Znaczna część odpadów zostaje posegregowana.

Dla sprawnego przebiegu tego masowego przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Jarocinie wystąpiło do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Jarocin, gminy Kotlin, gminy Jaraczewo, miasta i gminy Żerków, innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu oraz do ww. instytucji o rozpropagowanie celu i założeń organizacyjnych akcji.

Na pokrycie kosztów organizacji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021” w powiecie jarocińskim, przeznaczono ze środków budżetu powiatu jarocińskiego (podobnie jak w latach ubiegłych) sumę około 10 000 zł, za co lokalni organizatorzy zakupią materiały związane z przeprowadzeniem akcji (worki na śmieci i rękawice, ręczne narzędzia pomocne przy sprzątaniu itp.). Przyznane środki będą mogły zostać wykorzystane również na przeprowadzenie konkursów proekologicznych promujących hasło tegorocznej akcji – każda bowiem okazja do zdobywania wiedzy o środowisku, jego stanie i zagrożeniach jest cenna z dydaktycznego punktu widzenia. Z sumy tej zapłacone zostaną również rachunki za wywóz zebranych odpadów na składowisko.  

Więcej informacji o tegorocznej akcji: www.naszaziemia.pl

×