otwórz widżet facebooka

NABÓR WNIOSKÓW...

Dodano 18 lipca 2019, wpis archiwalny NABÓR WNIOSKÓW...

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie, związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko, prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza. 
W związku z tym, że Program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany będzie uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

Wnioski mogą składać wyłącznie rolnicy indywidualni, przy czym za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Przewidziano dwie formy dofinansowania: 

• na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. 
• na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. 

Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki - do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. - 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Szczegóły naboru można znaleźć TUTAJ:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab

×