otwórz widżet facebooka

Nowe nasadzenia wzdłuż powiatowych dróg

Dodano 23 marca 2017, wpis archiwalny Nowe nasadzenia wzdłuż powiatowych dróg

Przydrożne aleje są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Niestety wzrost natężenia ruchu drogowego i idący za tym rozwój infrastruktury nierzadko skutkuje ubytkami w przydrożnych drzewostanach. Powiat jarociński aby temu zapobiec, prowadzi systematyczne prace nasadzeniowe drzew i krzewów, które wzbogacają bioróżnorodność środowiska.

- Na terenie naszego powiatu przyjęto zasadę, że nowe nasadzenia są nieodłącznym elementem realizowanych inwestycji drogowych. Za każde usunięte drzewo sadzimy nowe, dbamy również o systematyczne uzupełnianie drzewostanów. – stwierdza starosta Teodor Grobelny. W minionym roku sadzonki grabów pospolitych nasadzono przy drodze z Roszkowa do Dąbrowy i z Roszkowa do Siedlemina. Nowe drzewka zasadzono również w ramach realizacji przebudowy drogi z Witaszyczek do Zakrzewa. Sadzonki pojawiły się także wzdłuż ulicy Podchorążych w Jarocinie i przy drodze z Chrzana do Żerkowa.

Dzięki współpracy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym wzdłuż drogi Żółków – Polesie nasadzono 200 lip. Młode drzewa tego gatunku pojawiło się także przy drogach z Osieka do Zalesia i z Dąbrowy do Noskowa. 

×