otwórz widżet facebooka

ZGŁASZANIE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Dodano 03 grudnia 2018, wpis archiwalny

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa powinna obejmować w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa będzie zawierała dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Lista nieodpłatnego poradnictwa będzie podlegała ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Jarocińskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa powyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego na terenie powiatu jarocińskiego. Zgłoszenie prosimy opracować zgodnie z załączonym poniżej formularzem.

Zgłoszenie powinno zawierać:
    • informację o nazwie jednostki; 
    • zakres poradnictwa; 
    • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych; 
    • dni i godziny działalności; 
    • kryteria dostępu do usługi; 
    • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu); 
    • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia ww. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarocińskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarocinie  i urzędów gmin na obszarze powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Informację należy przekazać do Wydziału Administracyjnego Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarocinie do dnia 14 grudnia 2018 roku na adres email: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl.

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017r., poz. 2030 ze zm.), ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467).

Pliki do pobrania

×