otwórz widżet facebooka

Otwarcie drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze

Dodano 20 lutego 2023, wpis archiwalny Otwarcie drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze

Największa inwestycja w Powiecie Jarocińskim i jedna z największych inwestycji drogowych w województwie w 2022 roku została dzisiaj oddana do użytku.
Mowa o otwarciu zmodernizowanej drogi w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żerków– Raszewy-Komorze. 
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7 980 104,18 zł, a także dzięki dotacji celowej z budżetu Gminy Żerków w wysokości 2 198 868,72 zł i dofinansowaniu z budżetu powiatu.
Całkowita wartość robót wyniosła 11 589 496,19 zł.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka, Poseł na Sejm RP Jan Mosiński, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej - Anna Wawrzyniak-Lis, Zarząd Powiatu Jarocińskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Michał Surma, Radni Rady Powiatu Jarocińskiego oraz Radni Miejscy Żerkowa, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji - Firmy STRABAG. 
,,Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do przebudowy tej drogi. To właśnie dzięki tak wzorowej, efektywnej i merytorycznej współpracy pomiędzy Powiatem Jarocińskim, a Gmina Żerków, takie inwestycje mogą być realizowane z sukcesem" - mówiła Starosta Lidia Czechak w swoim przemówieniu.

Zakres wykonanych robót obejmował przebudowę drogi o łącznej długości 9,081 km.

Zadanie obejmowało:

- poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m,

- wzmocnienie konstrukcji jezdni,

- wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej,

- wykonanie nowej bitumicznej warstwy ścieralnej,

- wykonanie poboczy,

- przebudowę zjazdów,

- usuniecie zakrzaczeń i kolidujących drzew,

- wykonanie nasadzeń drzew,

- udrożnienie rowów przydrożnych,

- wykonanie odwodnienia drogi,

- wybudowanie i przebudowanie chodników o łącznej długości 1 150 m z prefabrykatów betonowych,

- dobudowę ścieżki rowerowej w Przybysławiu o długości 780 m o nawierzchni asfaltowej,

- remont mostu na rzece Lutyni,

- wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego.

×