otwórz widżet facebooka

Otwarcie zmodernizowanego oddziału rehabilitacji jarocińskiego szpitala

Dodano 27 stycznia 2002, wpis archiwalny

Symbolicznego przekazania kluczyków do nowego ambulansu dokonał Jan Kopczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Ksiądz Prałat Stanisław Adamski poświęcił karetkę i wyremontowany oddział rehabilitacji.

W uroczystości uczestniczyli także Kazimierz Kościelny - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grzesiek - Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Jacek Olbiński - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Jan Tadeusz Głębocki - Lekarz Wojewódzki, Grzegorz Adamczak - Przewodniczący Rady Powiatu w Jarocinie, Członkowie Zarządu Powiatu: Adam Kołodziej, Czesław Robakowski, Stanisław Czeszyk oraz Krzysztof Nadera - Powiatowy Komendant Policji, Marian Tomczak - Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Gospodarzy reprezentowali: Tomasz Paczkowski - Dyrektor ZZOZ, Grzegorz Szymczak - Z-ca Dyrektora ZZOZ, Maria Lisiecka - Kierowniczka Pogotowia Ratunkowego w Jarocinie. Licznie przybyły także regionalne i lokalne media: PTV 3 Poznań, Telewizja Kablowa "Proart", "Ja-Radio", "Gazeta Poznańska", "Głos Wielkopolski", "Gazeta Jarocińska".

Jan Kopczyk i zaproszeni goście zwiedzili także inne wyremontowane oddziały jarocińskiego szpitala, podkreślając ogromne zmiany, jakie zaszły tu w ostatnich dwóch latach. Wyremontowany oddział rehabilitacji, który powstał z pomieszczeń magazynowych, jest tego najlepszym przykładem. Minister Jan Kopczyk gratulował dobrego gospodarowania mieniem ZZOZ-u zarówno dyrekcji szpitala, jak i władzom samorządu powiatowego - organu założycielskiego ZZOZ-u.

×