otwórz widżet facebooka

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów – Wola Książęca”

Dodano 10 października 2019, wpis archiwalny

 logotypy Unia Europejska, Powiat Jarociński, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

                     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4195 P HILARÓW-WOLA KSIĄŻĘCA

 

Realizacja zadania obejmuje  przebudowę 2863 m.

Zakres rzeczowy to m.in.:

• poszerzenie drogi na odcinku 1367 m z szer. 5,0 do 5,5 m,

• wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka nowej nawierzchni jezdni,

• budowę chodników o dł. 677,70 m,

• budowę 1 przejścia dla pieszych,

• przebudowę zjazdów

• montaż nowego i wymianę oznakowania pionowego na odblaskowe o parametrach spełniających odpowiednie normy,

• wykonanie nowego oznakowania poziomego, 

• wyrównanie, wzmocnienie oraz poszerzenie poboczy,

• odmulenie rowów,

• budowę odwodnienia powierzchniowego jezdni z elementów prefabrykowanych,

• budowę odwodnienia drogi.

 

CELEM OPERACJI JEST PODWYŻSZENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH ISTNIEJĄCEJ DROGI POWIATOWEJ NR 4195 P

 

Wartość projektu to 3 539 125,38 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania 2 221 978,00 zł.

 


 

Droga Hilarów-Wola Książęca oficjalnie otwarta ! Otwarcie odbyło się 20 lipca 2021 roku.
W ramach prac poszerzono drogę, wybudowano chodniki, zbudowano przejście dla pieszych oraz przebudowano zjazdy. Inwestycja objęła również odmulenie rowów i budowę odwodnienia powierzchniowego jezdni. Całkowita wartość projektu wynosi 3,5 mln zł, Powiat Jarociński na realizację otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wśród gości pojawił się m.in Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego Jan Grzesiek a także Wójt Gminy Kotlin Mirosław Paterczyk.

217926032_4245590125503451_3542865813287009573_n

217589376_4245594218836375_1351732444837488745_n

 

 

 

 


 

 

1 października 2019 r. została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Jarocińskim umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów – Wola Książęca”.

Zdjęcie - podpisanie umowy dotacji   Zdjęcie - podpisanie umowy dotacji

 


 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów – Wola Książęca”

operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

×