otwórz widżet facebooka

Pomoc społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

ul. Dworcowa 2
63-200 JAROCIN
tel. 62 505 46 06

e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności:
ul. Dworcowa 2
63-200 Jarocin
tel. 62 505 45 82

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
ul. Dworcowa 2
63-200 Jarocin
tel. 62 747 74 60

    


Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej

ul. Parkowa 5, 63-220 Kotlin
tel. +48 62 740 14 34, 62 740 14 61, 62 740 92 94
fax +48 62 740 13 01
www.dpszakrzew.pl

dpskotlin@powiat-jarocinski.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie


Rejestry placówek zapewniających miejsca noclegowe, rejestry  jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz baza teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie znajduje się na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl w zakładce – Sprawy Społeczne/Pomoc instytucjonalna/Rejestry i wykazy oraz w zakładce dotyczącej ważnych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Sprawy Społeczne/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Krajowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

×