otwórz widżet facebooka

Ponad 9 mln zł wpłynie do budżetu powiatu

Dodano 23 lipca 2009, wpis archiwalny

Warunkowa decyzja o przyznaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zapadła rok temu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozytywnie ocenił wówczas wniosek preselekcyjny powiatu kwalifikując go do dofinansowania unijnego. Ostateczne przyznanie środków, przypieczętowane podpisaniem umowy między samorządem wojewódzkim i powiatowym mogło nastąpić po złożeniu przez powiat kompletnego wniosku o dofinansowanie, na co urząd miał 12 miesięcy. Umowa jest już podpisana, więc nie mamy na co czekać, trzeba działać, by jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową – mówi starosta Stanisław Martuzalski. To nasza największa inwestycja droga, która wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników – dodaje starosta.

{mosimage}Droga Jarocin – Żerków – Śmiełów – Ruda Komorska jest jednym z najdłuższych ciągów drogowych powiatu jarocińskiego. Ponad 20-kilometrowa trasa ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości rozwojowych powiatu oraz gmin, przez które przebiega. Większa jej część wiedzie przez atrakcyjną turystycznie gminę Żerków, na terenie której znajdują się: Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne, jedyny w Wielkopolsce Park Kulturowy, liczne zabytki m. in. pałac w Śmiełowie (Muzeum A. Mickiewicza), pomniki przyrody i tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. Powiatowi samorządowcy podkreślają, że realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną powiatu jarocińskiego.

Przypomnijmy, że samorząd powiatu jarocińskiego pozyskał ponad 9 mln zł, a koszt inwestycji opiewa na sumę przekraczającą 18 mln zł. Zgodnie z umową brakujące 50%, czyli kolejne ponad 9 mln zł, traktowane jest jako wkład własny powiatu i to powiat musi zabezpieczyć tę kwotę.  Samorządy gminy Jarocin i Żerków, przez które przebiega droga zadeklarowały wsparcie w realizacji inwestycji, co bardzo nas cieszy – podkreśla S. Martuzalski.

W zakres rzeczowy planowanej inwestycji wchodzi: poszerzenie jezdni od Annapola do Żerkowa z 5,5/5,7 m do 6 m; ul. Mickiewicza w Żerkowie z 5 do 7 m i od Żerkowa do granicy powiatu z 4,7/5,1 m do 5,5 m, ułożenie nowej nawierzchni na 23192 m drogi, budowa nowych chodników o długości 870 m, przebudowa chodników (poszerzenie w większości do 2 m) o dł. 4126,5 m, budowa jednego i przebudowa trzynastu przejść dla pieszych, przebudowa dwóch skrzyżowań, budowa jednej i przebudowa dwóch zatok autobusowych, dwustronne umocnienie poboczy na szer. 0,75 m na całej długości drogi kruszywem kamiennym, obniżenie krawężników do 1 cm na przejściach dla pieszych i 3 cm na wjazdach, montaż i wymiana barier ochronnych na mostach, przepuście i zjeździe przed Śmiełowem, budowa kanalizacji deszczowej na ul. Żerkowskiej w Jarocinie, wykonanie odwodnienia w Wilkowyi oraz odmulenia i oczyszczenia rowów i przepustów.

×