otwórz widżet facebooka

Powiat lobbuje

Dodano 19 lipca 2006, wpis archiwalny Zanim jednak doszło do uroczystego podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia stowarzyszenia sygnatariusze uczestniczyli w konferencji, która miała na celu skupienie wszystkich zainteresowanych środowisk wokół tematyki usprawnienia układu komunikacyjnego kraju oraz urzeczywistnienia inicjatywy podjętej przez Wicemarszałka Senatu RP – Marka Ziółkowskiego dotyczącej utworzenia Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw „Droga S 11”. W zjeździe brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Transportu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, senatorowie i posłowie oraz gospodarze województw, powiatów i gmin, przez które przebiega droga Nr 11. Plany rozwoju drogi krajowej nr 11 omówił Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Zbigniew Kotlarek. Dyskutowano także na temat studium dostosowania drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej.
×