otwórz widżet facebooka

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2005/2006

Dodano 12 września 2005, wpis archiwalny W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych województwa wielkopolskiego, oraz Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, władz Związku Nauczycielstwa Polskiego, władze samorządowe oraz nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego.

inauguracja_roku2005_2.jpg

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Benedykt Wróbel a Srebrny Krzyż Zasługi Wojciech Florczyk. Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski powierzył na okres pięciu lat Wojciechowi Florczykowi stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Dyrektor Florczyk otrzymał też z rąk starosty symboliczny klucz do budynku zmodernizowanej szkoły. Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie szkoły przez proboszcza miejscowej parafii.

inauguracja_roku2005_3.jpg

W swym wystąpieniu Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski powiedział między innymi: "W centrum zainteresowania władz powiatu pozostają wszystkie placówki oświatowe. Wspomnę, że w tym roku w każdej z nich wykonane były różne remonty. Największą jednak inwestycją jest termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2. Nakłady, które ponosi Powiat Jarociński na remonty i inwestycje w szkolnictwie z roku na rok są coraz większe. Tylko w 2005 roku wielkość tych nakładów zamknie się niebagatelną kwotą przeszło 2.100.000 złotych, a w latach 2003-2005 wyniosły one prawie 5.000.000 zł. Mamy świadomość jak ważne jest inwestowanie w lokalne szkolnictwo, w jak dużym stopniu poprawia to nie tylko bazę lokalową i techniczną placówek, ale zmienia również podejście nauczycieli i uczniów do pracy, co w rezultacie procentuje lepszymi wynikami w nauczaniu. Dążymy do tego, aby o każdej ze szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie można było powiedzieć: to nowoczesna szkoła, szkoła na miarę XXI wieku".
×