otwórz widżet facebooka

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dodano 14 października 2022, wpis archiwalny Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Moc życzeń i kwiatów przekazano dziś wszystkim pracownikom oświaty - tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Jarocińskim zorganizowane zostały w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Jarocinie. Zawód nauczyciela wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności jej przekazywania, ale i wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami. W trakcie uroczystości Starosta Jarociński Lidia Czechak złożyła serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim pracownikom szkół. Wręczyła również przyznane nagrody i wyróżnienia.

  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej trafiła do Elżbiety Chlebowskiej – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.
  • Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały Justyna Pielarczyk i Natalia Sikorska z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowane zostały Beata Hendler oraz Agnieszka Stelmaszyk z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.
  • Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Maciej Dolata i Maria Jezierska-Szyba z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie, Dorota Gromada z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, Grzegorz Maćkowiak z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz Grzegorz Pawlak z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie
  • „Nagrodą Starosty Jarocińskiego” za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz za aktywną działalność na rzecz społeczności nauczycielskiej zostali wyróżnieni: Maria Szczepańska i Roman Nowicki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Sławomira Leśnierowska i Michał Woźniak z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, Justyna Duda i Sławomir Adamiak z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, Aleksandra Jaworska i Iwona Pietras z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie, Anna Gruchalska i Hanna Wagner z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz Magdalena Dąbrowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.

Powodem do dumy dla władz powiatu jest fakt, że nauczyciele szkół podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe. 14 nauczycieli awansowało na najwyższy stopień zawodowy, czyli na nauczyciela dyplomowanego, natomiast 8 otrzymało w tym roku tytuł nauczyciela mianowanego. Jest to ogromne wyróżnienie zarówno dla samych nauczycieli, jak i dla szkół, które na pewno będzie procentowało bezpośrednią korzyścią dla całej społeczności szkolnej.
Szczególne słowa uznania skierowano na ręce emerytowanych nauczycieli, którzy nadal trwają w swym zawodzie, pracując społecznie w szkole „Antonianum” działającej przy klasztorze oo. Franciszkanów, a także Jarocińskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Podziękowano również Radzie Rodziców za zaangażowanie i całoroczną współpracę. 
Tegoroczną uroczystość uświetnił także występ artystyczny młodzieży jarocińskiego ,,Ogólniaka”, którzy uczcili Rok Romantyzmu Polskiego, przedstawiając wybrane utworu właśnie z okresu tej epoki. 

×