otwórz widżet facebooka

Powiaty są potrzebne

Dodano 25 kwietnia 2007, wpis archiwalny

    Ograniczenie liczby powiatów było jednym z ważniejszych tematów poruszonych przez starostów. Samorządowcy uważają, że temat ten za sprawą polityków, wciąż jest przedmiotem debaty publicznej, co niestety nie ułatwia realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Debata nie sprzyja szczególnie podejmowaniu wyzwań inwestycyjnych, które winny być planowane z wieloletnią perspektywą - twierdzi Stanisław Martuzalski, starosta jarociński.
    Dyskusja zakończyła się podjęciem stanowiska, w którym członkowie Związku jednoznacznie sprzeciwiają się dokonywaniu zmian w podziale administracyjnym kraju. Zdaniem starostów powiaty stały się ważnym i trwałym elementem podziału terytorialnego państwa. Włodarze powiatów uważają, że ciągłe reformowanie kraju powoduje duże koszty nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w wymiarze społecznym. Powiaty realizując wieloletnie strategie rozwoju, podejmują perspektywiczne działania wpływające na pozytywne zmiany społeczne i gospodarcze. Samorządy powiatowe, mimo ogromnych niedostatków finansowych, prowadzą i finansują wiele zadań. W czasie ponad 8-letniej działalności powiaty zlikwidowały wieloletnie zaniedbania w zakresie remontów i modernizacji obiektów oświatowych, dostosowały je do wymaganych standardów, znacznie poprawiły wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Samorządy powiatowe z dobrym skutkiem prowadzą inwestycje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej, podejmują działania na rzecz poszerzenia usług z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz podniesienia jakości ich świadczenia. Starostowie podkreślali, że pomimo trudności finansowych, samorządowcy prowadzą także w bardzo szerokim zakresie prace inwestycyjne modernizujące sieć dróg powiatowych.

×