otwórz widżet facebooka

Powstaną lokalne Centra Rozwoju Edukacji

Dodano 31 marca 2011, wpis archiwalny

Podstawą planowanych zmian będzie utworzenie lokalnych Centrów Rozwoju Edukacji z wykorzystaniem potencjału funkcjonujących placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych – informuje uczestniczący w spotkaniu wicestarosta Mirosław Drzazga. Zakłada się różne formy organizacji centrów, a wybór modelu współpracy będzie uwarunkowany lokalnymi możliwościami oraz potrzebami szkół – dodaje wicestarosta.

Nowe zadania powstających centrów będą wspierane w ramach projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Przedsięwzięcie rozpocznie się z początkiem kwietnia tego roku, a jego zakończenie zaplanowano na koniec grudnia 2015 roku.

Lokalne Centra Rozwoju Edukacji mają za zadanie wspierać radę pedagogiczną szkoły w takich działaniach jak: tworzenie programu rozwoju szkoły, organizowanie prac koncepcyjno – programowych, tworzenie programu wychowawczego i profilaktyki, organizowanie pracy z uczniami o różnego rodzaju potrzebach edukacyjnych, organizowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego. Mają jednocześnie rekomendować i organizować pomoc specjalistów odpowiednio do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli szkół. Zadaniem centrów jest także promowanie i wspomaganie organizowania lokalnej współpracy szkół oraz wspieranie współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi i pracodawcami.

×