otwórz widżet facebooka

REKORDOWE DOFINANSOWANIE DLA POWIATU!

Dodano 21 kwietnia 2021 REKORDOWE DOFINANSOWANIE DLA POWIATU!

Powiat Jarociński pozyskał blisko 11,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  przebudowę drogi pn:„Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Raszewy – Komorze.

Całkowita wartość zadania wynosi 16.323.604,83 zł. Przyznana dotacja stanowi 70% wartości całkowitej projektu.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań przyjętych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok, podając tą informację na dzisiejszej konferencji Premiera.

Zadanie obejmuje łącznie przebudowę 9081 m dróg powiatowych nr 3678 P, 4190 P 4192 P, która rozpoczyna się w Żerkowie - ul. Jarocińska na skrzyżowaniu z drogą nr 4181 P, a kończy na planowanym do przebudowy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4192 P w Komorzu.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka tj. 9081 m nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników, przebudowę i przebudowę przejść dla pieszych, budowę drogi rowerowej dwukierunkowej w Przybysławiu o długości 780m, przebudowę 4 przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony, remont mostu na rzece Lutynia.

W roku 2021r. zaplanowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania. Termin realizacji zaplanowano na 3 lata.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zapewni spójność terytorialną na obszarze województwa wielkopolskiego poprzez szybsze i bezpieczniejsze skomunikowanie się z istniejącą infrastrukturą. Planowane do przebudowy odcinki dróg powiatowych nr 3678 P, 4190 P, 4192 P to ciągi drogowe o znaczeniu ponadlokalnym. Stanowią ważne ogniwa komunikacyjne w powiecie jarocińskim, łącząc cztery gminy: Jarocin, Żerków, Pyzdry oraz Nowe Miasto nad Wartą.

Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej.

×