otwórz widżet facebooka

ROWERY DLA NAJLEPSZYCH

Dodano 15 czerwca 2018, wpis archiwalny ROWERY DLA NAJLEPSZYCH

Tegoroczna edycja konkursu „Śmieciom – STOP!” została przeprowadzona pod hasłem: „SMOG A ODPADY”, w formie pracy pisemnej. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja działań antysmogowych, edukacja młodszej części naszego społeczeństwa nt. zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych i innych nie przystosowanych do tego instalacjach. Konkurs ma również za  zadanie uświadomienie osobistej odpowiedzialności m.in. poprzez właściwe postępowanie z odpadami. Wzorem lat ubiegłych konkurs miał na celu promocję postaw i zachowań przyjaznych dla środowiska.

Przy ocenie prac preferowane były propozycje rozwiązań lokalnych. W terminie do dnia 15 maja br. w Starostwie Powiatowym w Jarocinie przedłożono łącznie 119 prac konkursowych (36 prac ze szkół podstawowych – klasy I - VI, 18 prac z gimnazjów oraz ze szkół podstawowych – klasa VII i 65 prac ze szkół ponadgimnazjalnych). Zadaniem członków Komisji było indywidualne zapoznanie się ze złożonymi opracowaniami i zaproponowanie klasyfikacji wynikającej z oceny ich walorów pod względem formalnym, merytorycznym i estetycznym.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbyło się 15 czerwca 2018r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie – sala nr 30.

Nagrodami głównymi w każdej z trzech kategorii były rowery.

link do materiału filmowego YOUTUBE

link 2 do materiału filmowego YOUTUBE

×