otwórz widżet facebooka

Rozlicz PIT w Bibliotece

Dodano 31 marca 2017, wpis archiwalny Rozlicz PIT w Bibliotece

Chcąc skorzystać z instruktażu należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz informacje o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach otrzymane od płatników za rok 2016 (PIT-11, PIT-8C, PIT-11A, PIT-40A). Podpisując zeznanie składane przez Internet niezbędna jest „autoryzacja danych”, w tym celu prosi się o informację dotyczącą kwoty przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2015.  Jednocześnie informujemy, że z punktu składania zeznań elektronicznych w bibliotece mogą skorzystać wyłącznie podatnicy składający swoje zeznania indywidualnie lub rozliczający się z małżonkiem, a także osoby samotnie wychowujące dziecko.

Korzystając z ulg podatkowych należy wcześniej ustalić kwotę przysługującej ulgi oraz zabrać ze sobą niezbędne dane dotyczące zastosowania ulg. W przypadku ulgi z tytułu wychowania dziecka – dane dzieci (PESEL lub imię, nazwisko i data urodzenia), a w przypadku dokonania darowizny – dane identyfikacyjne i adres obdarowanego.

Osoby, które zamierzają przekazać 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego prosi się o posiadanie nr KRS wybranej organizacji. W bibliotece zostanie również udostępniony wykaz Organizacji Pożytku Publicznego opublikowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku usługi wstępnego wypełnienia zeznania lub usługi rozliczenia zeznania na podstawie wniosku PIT-WZ należy znać adres swojej skrzynki elektronicznej (adres e-mail).

Uwaga! Stanowisko komputerowe nie zostanie udostępnione bez wcześniejszego potwierdzenia tożsamości podatnika na podstawie dowodu osobistego.

×