otwórz widżet facebooka

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - nabór ankiet

Dodano 13 stycznia 2023, wpis archiwalny Rządowy Program Odbudowy Zabytków - nabór ankiet

Do właścicieli obiektów zabytkowych!

Powiat Jarociński zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W przypadku otrzymania dofinansowania Powiat będzie mógł udzielić dotacji dla właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków w formie dotacji dla właścicieli obiektów zabytkowych.

Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć 10 wniosków na 10 obiektów.

Powiat Jarociński będzie ubiegał się o dotacje na swoje budynki zabytkowe i ma możliwość złożenia wniosków o dotacje, z których udzielane byłoby wsparcie dla 8 właścicieli innych obiektów zabytkowych.

W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych właścicieli o wypełnienie załączonej ankiety i kontakt ze Starostwem Powiatowym pok. 24 pod nr tel. 62 740 79 43 lub 62 740 79 59.

WAŻNE!

Decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podejmować będzie Zarząd Powiatu Jarocińskiego, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz posiadanie przez właściciela dokumentacji umożliwiającej realizację prac.

Termin złożenia zgłoszeń upływa 23.01.2023 r. do g. 12.00.

Pliki do pobrania

×