otwórz widżet facebooka

ŚCIEŻKA ROWEROWA JAROCIN - ŻERKÓW

Dodano 10 lipca 2019, wpis archiwalny ŚCIEŻKA ROWEROWA JAROCIN - ŻERKÓW

POWIAT JAROCIŃSKI                                                                                                               

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

JAROCIN – WILKOWYJA – ŻERKÓW

rok 2018

W 2018 r. prace wykonywane były przez firmę „WALD – BRUK”. Wówczas zakres robót obejmował m.in.: budowę zatoki postojowej wraz z przyległym chodnikiem o długości 200 m z kostki brukowej;  wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 420 m z kostki brukowej na skarpie na terenie przylegającym do Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie; montaż barier sprężystych; wyrównanie skarp i poboczy wraz z obsianiem trawą. Całkowita wartość wówczas wykonanych robót budowalnych wyniosła ponad 390 tys. złotych, z czego 100 tys. pochodziło z budżetu gminy Żerków, a pozostała kwota z budżetu Powiatu Jarocińskiego.

rok 2019

Natomiast, w  2019 r. prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A i prace obejmowały budowę odcinka ścieżki z betonu asfaltowego o szerokości 2 m, od rzeki Lutynia do istniejącej ścieżki rowerowej w Żółkowie - o długości ponad 1,8 km. Odbiór prac nastąpił w czerwcu br. Łączny koszt prac budowlanych wykonanych podczas tego etapu budowy wyniósł ponad 2 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Żerków w łącznej kwocie ponad 690 tys. zł. Pozostała kwota  ponad 1,3 mln zł. pochodzi z budżetu powiatu jarocińskiego. Przy ścieżce powstała także samoobsługowa mini stacja naprawy rowerów.

przetarg na kolejny odcinek

Na kolejny odcinek budowy ścieżki rowerowej - od ulicy Sportowej w Jarocinie poprzez miejscowość Annapol do mostu w miejscowości Wilkowyja - Powiat Jarociński ogłosił przetarg nieograniczony. Oferty można składać do 18.07.2019 r. do godziny 10:00.

planowany zakres prac

Plan obejmuje m.in.: wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Jarocin – Wilkowyja o długości prawie 3,5 km. Budowany będzie  odcinek po lewej stronie od ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Lisią w Jarocinie oraz przebudowane fragmenty chodnika w Annapolu i Wilkowyi. Remont istniejącego chodnika w Annapolu i Wilkowyi z kostki brukowej ma na  celu dostosowania jego parametrów do wymogów ścieżki rowerowej o szerokości 2 m. Inwestycja obejmuje również remont istniejącego mostu na rzece Lutynia w miejscowości Wilkowyja. Planowany termin zakończenia zadania to 30 listopad.2019 r. W kosztach tej części inwestycji partycypuje także Gmina Jarocin, z budżetu której na realizację w/w prac przeznaczono kwotę ponad 1,4 mln zł.

 

×