otwórz widżet facebooka

Sprzątanie Świata 2017

Dodano 06 września 2017, wpis archiwalny Sprzątanie Świata 2017

Na terenie powiatu jarocińskiego kulminacja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” przypadnie na dzień 15 września 2017 r. Głównym przesłaniem akcji jest zmiana postrzegania odpadów, jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie wszystkich do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.  

Ponadto tegoroczna kampania ma na celu promowanie korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska. Przeprowadzona corocznie na terytorium powiatu jarocińskiego akcja potwierdza sens jej kontynuowania. Co roku zebranych przez uczestników akcji odpadów jest coraz mniej, co jest oznaką, że świadomość proekologiczna jest coraz większa wśród mieszkańców powiatu jarocińskiego.

W akcji bierze udział około 6000 uczestników, głównie uczniowie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu oraz harcerze Hufca ZHP Jarocin, a także Społeczna Straż Rybacka, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego: „Jarocin-Miasto” w Jarocinie, Koło „Karaś” w Kotlinie, Koło w Żerkowie i Koło Nr 4 w Jaraczewie.

Z informacji przekazanych przez gminne zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół oraz dyrekcje szkół wynika, że w ramach akcji odbywają się liczne konkursy i przedstawienia poświęcone ochronie środowiska naturalnego, promujące hasło edycji. W ramach akcji tradycyjnie przeprowadzane jest sprzątanie w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych, rekreacyjnych i terenów wokół akwenów wodnych. Znaczna część odpadów zostaje posegregowana.

Dla sprawnego przebiegu tego masowego przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Jarocinie wystąpiło do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Jarocin, gminy Kotlin, gminy Jaraczewo, miasta i gminy Żerków, innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu oraz do ww. instytucji o rozpropagowanie celu i założeń organizacyjnych akcji.

Na pokrycie kosztów organizacji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017” w powiecie jarocińskim, przeznaczono ze środków budżetu powiatu jarocińskiego sumę  9 tys. złotych, za co lokalni organizatorzy zakupią materiały związane z przeprowadzeniem akcji (worki na śmieci i rękawice, ręczne narzędzia pomocne przy sprzątaniu itp.).

Przyznane środki będą mogły zostać wykorzystane również na przeprowadzenie konkursów proekologicznych promujących hasło tegorocznej akcji – każda bowiem okazja do zdobywania wiedzy o środowisku, jego stanie i zagrożeniach jest cenna z dydaktycznego punktu widzenia. Z sumy tej zapłacone zostaną również rachunki za wywóz zebranych odpadów na miejscowe składowiska i należne opłaty składowiskowe.      

Więcej informacji o tegorocznej akcji:
www.sprzatanieswiata-polska.pl
www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia

×