otwórz widżet facebooka

Stanowisko Starostów Wielkopolski Południowej dotyczące służby zdrowia

Dodano 08 grudnia 2003, wpis archiwalny Świadomi powagi sytuacji wzywamy Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie rokowań związanych z kontraktami na rok 2004, w oparciu o art. 78 i art. 83 o NFZ lub ogłoszenia konkursu uzupełniającego.

W rozmowach należy uwzględnić wszystkich uprawnionych i chętnych, również tych, którzy nie przystąpili do konkursu ofert w określonym przez NFZ terminie z powodów, które rozumiemy i akceptujemy. Lekarzy rodzinnych wzywamy także do elastyczności w podjętych rokowaniach.

Dysponując znaczną bazą lokalową wykorzystywaną do realizacji świadczeń ostrzegamy, że nie widzimy możliwości właściwej realizacji kontraktów i bezpiecznej opieki zdrowotnej dla naszych mieszkańców bez udziału lekarzy świadczących dotychczas dobrze usługi medyczne w zakresie POZ.

Starosta Ostrzeszowski - Lech Janicki
Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak
Starosta Pleszewski - Michał Karalus
Starosta Kępiński - Jerzy Trzmiel
Starosta Kaliski - Leszek Aleksandrzak
Starosta Jarociński - Sławomir Wąsiewski
Starosta Krotoszyński - Leszek Kulka

STANOWISKO NR 2 STAROSTÓW WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ PODJĘTE W DNIU 4 GRUDNIA 2003 ROKU W OSTRZESZOWIE

Zgromadzeni w Ostrzeszowie Starostowie 7 powiatów Wielkopolski Południowej wyrażają głębokie zaniepokojenie drastycznym obniżeniem ilości procedur inwazyjnego leczenia świeżych zawałów serca przyznawanych w ramach kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia Szpitalowi Zespolonemu im. L. Perzyny w Kaliszu (miesięcznie: 2002 rok - 60 procedur, 2003 rok - 21).

Podobny niepokój budzi zaniżenie rocznego limitu rozruszników serca (2002 rok - 120 sztuk, 2003 rak - 25 sztuk).

Sytuacją niedopuszczalną jest tez zaniechanie sobotnio-niedzielnych dyżurów kardiologicznych w Oddziale Kardiologii w/w szpitala. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie życia dla pacjentów z zawałami serca przywożonych z terenu Południowej Wielkopolski i wymagających natychmiastowej pomocy.

Dysponowane ilości i limity pozostają w sprzeczności ze standardami przypadającymi na populację mieszkańców Wielkopolski Południowej.

Jesteśmy przeciwni nadmiernej koncentracji tego typu procedur wysokospecjalistycznych w Stolicy Wielkopolski, gdyż z uwagi na dużą odległość nie zabezpiecza to potrzeb pacjentów z naszego terenu.

Apelujemy o realną w stosunku do potrzeb wielkość kontraktów na rok 2004.

Starosta Ostrzeszowski - Lech Janicki
Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak
Starosta Pleszewski - Michał Karalus
Starosta Kępiński - Jerzy Trzmiel
Starosta Kaliski - Leszek Aleksandrzak
Starosta Jarociński - Sławomir Wąsiewski
Starosta Krotoszyński - Leszek Kulka

×