otwórz widżet facebooka

Starosta Jarociński w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Regionu

Dodano 17 grudnia 2003, wpis archiwalny Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu będzie się składał z ponad 20 osób, wśród których znajdzie się sześciu samorządowców z terenu Wielkopolski: dwóch starostów i czterech wójtów i burmistrzów. W Komitecie znajdą się także m.in. przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Członkowie komitetu będą rekomendowali, zgłaszane przez projektodawców, wnioski dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych.
×