otwórz widżet facebooka

Szefowie samorządów w Kotlinie

Dodano 23 kwietnia 2009, wpis archiwalny

W posiedzeniu uczestniczyli: starosta Stanisław Martuzalski oraz wicestarosta Przemysław Musielak, burmistrz Jarocina – Adam Pawlicki, wiceburmistrz – Witosław Gibasiewicz, wójt Gminy Jaraczewo – Dariusz Strugała oraz gospodarz spotkania wójt gminy Kotlin - Walenty Kwaśniewski. Wśród spraw poruszanych przez samorządowców znalazł się m.in. temat  planowanego przez powiat przekształcenia Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Włodarze debatowali także nad możliwością finansowania szczepień chroniących przez rakiem szyjki macicy. Biorąc pod uwagę możliwości budżetowe ustalono, że samorządy zaangażują się w inicjowanie akcji profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. Spotkanie włodarzy powiatu i gmin było także okazją do skoordynowania terminów organizacji obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i tegorocznych dożynek. Ustalono, że Powiatowe Dożynki odbędą się w Kotlinie 30 sierpnia, natomiast główne uroczystości rocznicowe związane z wybuchem wojny zaplanowano w Jarocinie – 5 września. Samorządowcy zadeklarowali, że w uzgodnionych terminach nie będą organizowali gminnych uroczystości dożynkowych oraz związanych z rocznicą wybuchu wojny. Gospodarzem kolejnego – majowego - spotkania włodarzy z terenu powiatu będzie wójt Jaraczewa.

×