otwórz widżet facebooka

Szpital oficjalnie otwarty

Dodano 23 kwietnia 2007, wpis archiwalny

Nowa jakość w szpitalu
    Od wielu lat jarociński szpital jest priorytetem dla samorządu powiatu jarocińskiego. Ogromne wsparcie daje się zauważyć już od 2000 roku. Wówczas rozpoczęto prace remontowe i adaptacyjne starej części szpitala. Wybudowano także obiekt, w którym zlokalizowana została apteka szpitalna i laboratorium analityczne. W kolejnych latach przeprowadzono termomodernizację całego budynku. Jednak by dostosować szpital do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim pod względem fachowym i sanitarnym powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej, niezbędne było podjęcie dalszych działań. Z uwagi na zbyt małą powierzchnię i bariery architektoniczne, konieczna okazała się rozbudowa szpitala o nowy blok diagnostyczno-zabiegowy. Była to jedyna droga, by uniknąć likwidacji placówki i zapewnić mieszkańcom stacjonarną opiekę medyczną. W 2004 roku samorząd powiatowy przystąpił do realizacji ogromnego projektu „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie”. Dzięki staraniom wielu ludzi przychylnych tej inwestycji, udało się pozyskać ponad 10 mln zł ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Samorząd powiatowy wygospodarował na ten cel 2 mln zł. W dobudowanej części szpitala zostaną zlokalizowane: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Zespół Porodowy, Zespół Izb Przyjęć oraz Dział Diagnostyki Obrazowej.

Potrzeby szpitala nadal są ogromne
    Mimo wielu dotychczasowych nakładów potrzeby szpitala nadal są ogromne. Placówka  wzbogaciła się w sprzęt o wartości blisko 2 mln zł. Kolejne 2,5 mln zł zasili szpitalne oddziały do końca roku. Wktótce do szpitala trafi sprzęt niezbędny do diagnostyki obrazowej oraz laparoskop, który udało się pozyskać, dzięki wsparciu finansowemu gmin powiatu jarocińskiego. Niebawem gmina Jarocin przekaże na potrzeby szpitala karetkę. Niestety te cenne dary nie zabezpieczają wszystkich potrzeb szpitala. Jak zapewnia starosta jarociński Stanisław Martuzalski samorządowcy zrobią wszystko, co w ich mocy by pozyskać brakujący sprzęt. Wyposażenie i udoskonalenie szpitala, by stanął on w szeregu najlepszych placówek tego typu w Wielkopolsce, a nawet w całym kraju, to teraz nasz najważniejszy cel – deklaruje starosta. Zdaję sobie sprawę, że by go osiągnąć potrzeba wiele wysiłku i przede wszystkim pieniędzy. Człowiek jest jednak w stanie zrobić to, czego nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić. Głęboko wierzę, że znajdziemy wielu ludzi dobrej woli, instytucji i stowarzyszeń, którzy zaangażują się w dalszą poprawę opieki medycznej – z nadzieją podkreśla S. Martuzalski.

×