otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w listopadzie 2019 roku

Dodano 13 listopada 2019, wpis archiwalny

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznej na obszarze powiatu jarocińskiego 2018 roku.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie pracy komisji.

3. Przedstawienie programu naprawczego Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o..

4. Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 listopada 2019 r. (wtorek) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie. - posiedzenie wyjazdowe.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie pracy komisji.

3. Sprawy bieżące.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Analiza projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
2.Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
3.Sprawy bieżące.
 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie działania komisji.

3. Sprawy bieżące.

×