otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w listopadzie 2023 roku

Dodano 27 listopada 2023, wpis archiwalny

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.     Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2024 w zakresie pracy komisji

2.     Informacja o aktualnej sytuacji w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

3.     Informacja o działalności i potrzebach Domu Dziecka w Górze

4.     Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU oraz KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.     Analiza projektu budżetu powiatu na 2024 rok.

2.     Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2024-2030.

3.Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 listopada  2023 r. (środa) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2024 w zakresie działania komisji.
3. Sprawy bieżące.
 

 

×