otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w październiku 2019 roku

Dodano 14 października 2019, wpis archiwalny

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarocinie  z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.      Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej – posiedzenie wyjazdowe

2.      Sprawy bieżące.

 

 KOMISJA EDUKACJI I KULTURY ORAZ KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

 

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury oraz Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2019 r.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2019/2020.
3. Koszty funkcjonowania szkół w Powiecie Jarocińskim.
4. Sprawy bieżące.
 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.

2. Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

 

×