otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady we wrześniu 2017 roku

Dodano 28 sierpnia 2017, wpis archiwalny

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jarociński.
 2. Ocena stopnia wdrażania programu i postępu prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
 1. 3.      Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018.
 1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.
 2. 3.      Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok.
 2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.
 1. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Sprawy bieżące.
×