otwórz widżet facebooka

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej zakończona

Dodano 08 grudnia 2015, wpis archiwalny

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc potrzebną do ogrzania obiektu.

W ramach robót budowlanych ocieplono ściany zewnętrzne budynku styropianem, strop i dachy wełną mineralną oraz wykonano obróbki blacharskie i orynnowanie. W budynku zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową o wysokich parametrach izolacyjności ciepła. W trakcie prac modernizacji uległa instalacja ciepłej wody użytkowej oraz instalacja c.o. obejmująca m.in. montaż 346 szt. grzejników stalowych wraz z zaworami termostatycznymi oraz montaż prawie
4 tys. metrów nowych rur. Stara kotłownia węglowa została zastąpiona  nową ekologiczną kotłownią gazową o mocy 425 KW. Na dachu budynku zamontowano 40 szt. kolektorów słonecznych, które pozwolą na częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę dla obiektu. Wykonana została wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna,
w ramach której zamontowano centralne wentylacyjne, przepustnice, czerpie, wyrzutnie i wentylatory dachowe. Aby ułatwić życie mieszkańców w części pokoi zamontowane zostały klimatyzatory.  

Prace w ramach termomodernizacji budynku za kwotę blisko 2 mln złotych, były jednym z elementów powiatowej inwestycji wycenionej na prawie 10 mln złotych. Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Stanisław Hadrzyński. Termomodernizacja budynku dofinansowana została dotacją na ponad 1 mln złotych, pochodzącą ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”

 

Dofinansowana ze  środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

 ×