otwórz widżet facebooka

Więcej środków z PFRON dla Powiatu Jarocińskiego

Dodano 09 marca 2023, wpis archiwalny Więcej środków z PFRON dla Powiatu Jarocińskiego

Więcej środków z PFRON dla Powiatu Jarocińskiego 
 2.721.521,00 zł w tym 1.440.192,00 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzyma Powiat Jarociński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na 2023r. To łącznie o 321.608,00 zł więcej niż w roku 2022. 
Podczas spotkania Dyrektora PCPR w Jarocinie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, w/w Rada pozytywnie zaopiniowała zaproponowany podział środków PFRON na realizację zadań w 2023r. Brawa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie!

 

×