otwórz widżet facebooka

Wsparcie dla przedsiębiorców

Dodano 02 kwietnia 2012, wpis archiwalny

Szkolenie pn. „Wsparcie unijne dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.2 WRPO” zorganizował Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie w ślad za ogłoszonym naborem wniosków na konkurs w ramach Działania 1.2 WRPO. Spotkanie miało charakter otwarty i zostało skierowane do potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Eksperci z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawili zasady konkursowe dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 WRPO. Paweł Napierała szczegółowo omówił m.in. wniosek o dofinansowanie, natomiast Piotr Szułcik oraz Tomasz Kulczyński przedstawili kryteria formalne oraz merytoryczne oceny projektów. Przedsiębiorcy aktywnie brali udział w szkoleniu, o czym świadczyły liczne pytania skierowane do specjalistów związane z konkretnymi pomysłami na projekt, m.in. dotyczące innowacyjności firmy – podkreśla Katarzyna Kucharska z jarocińskiego PIFE. Organizatorzy szkolenia przygotowali i przekazali każdemu uczestnikowi spotkania materiały informacyjne poświęcone Funduszom Europejskim. Do dyspozycji przedsiębiorców byli również pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działający w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, którzy udzielali konsultacji w zakresie pozyskiwania środków z UE.

×