otwórz widżet facebooka

Wsparcie innowacyjności

Dodano 13 września 2005, wpis archiwalny Pod koniec października br. wejdzie w życie ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 25 lipca 2005 roku, która obok uchwalonej niedawno przez Sejm ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym, stanowi jeden z istotniejszych elementów wsparcia Krajowego Systemu Innowacyjnego.

Wg wiceministra Krzysztofa Krystowskiego największe korzyści, które może przynieść ustawa, to łączny wzrost wydatków całej gospodarki na badania i rozwój z 0,6 do 1,5 proc. PKB.

Wiceminister Krystowski zaznaczył, że dynamiczny rozwój sektora badawczo rozwojowego, zacieśnianie współpracy między gospodarką, a nauką, a także zwiększone wydatki przedsiębiorców na naukę i prowadzenie badań, mogą już niedługo poprawić stan polskiej gospodarki.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest Kredyt Technologiczny, który przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć go na inwestycje z zastosowaniem nowych technologii, bez względu na to, czy nowa technologa będzie wytworzona przez nich samych, czy też zostanie zakupiona. Warunkiem jest jednak wykorzystanie kredytu do produkcji nowych wyrobów bądź zmiany sposobu wytwarzania dotychczas produkowanych.

Kredyt będzie udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który utworzy na ten cel specjalny fundusz zasilany środkami z budżetu.

W roku 2005 na ten cel państwo przeznaczy ponad 80 mln złotych, natomiast w 2006 roku, przewiduje się już 100 mln złotych.

Ponadto, przedsiębiorca będzie mógł starać się o umorzenie kredytu do 50 proc. - Suma umorzenia nie może jednak przekraczać 20 proc. wartości netto produktów wytworzonych i sprzedanych dzięki zastosowaniu nowych technologii.

Ustawa rozszerza także zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościi, która zajmowałaby się wspieraniem innowacyjności.

Minister Krzysztof Krystowski zwrócił także uwagę, że ustawa wprowadza podatek VAT na usługi badawczo rozwojowe.

Zmiany nastąpią w Funduszu Innowacyjności, który nie jest obciążony opodatkowaniem jako część przychodów przedsiębiorcy, który prowadzi centrum badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorca może przeznaczyć na Fundusz do 20 proc. swoich przychodów. Te środki będzie można wydatkować na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych - zgodnie z prawem unijnym środki znajdujące się w Funduszu Innowacyjności, mogą być przeznaczane tylko według schematu: badania podstawowe do 100 proc., badania przemysłowe do 75 proc., a badania przedkonkurencyjne do 50 proc.

Jak podkreślił minister Krystowski, ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej może znacznie przyczynić się do poprawy współpracy gospodarki z nauką, a także unowocześnienia obydwu tych dziedzin.
×