otwórz widżet facebooka

Współpraca w ramach Akceleratora

Dodano 21 maja 2013, wpis archiwalny
Akcelerator Wiedzy Technicznej to projekt, dzięki któremu podejmowane będą działania mające na celu ułatwienie dzieciom i młodzieży dostępu do najnowszej wiedzy i rozwiązań technicznych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu z tytułu ograniczonych możliwości dostępu do najnowszych osiągnięć. Rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski mówiąc o realizacji projektu szczególnie podkreślał potrzebę współpracy różnych środowisk administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, jednostek dydaktyczno-naukowych i organizacji społecznych.
W murach Politechniki Poznańskiej starostowie zapoznali się także z informacjami nt. ratownictwa medycznego, przedstawionymi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Gorąca dyskusja, w której uczestniczyły Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Zofia Hryhorowicz Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu rozgorzała w kwestiach dotyczących oświaty. Kluczowym tematem, który szeroko omówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski była kwestia obowiązku wyposażenia pracowni do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Zarówno Starosta Ostrowski, jak i Wicestarosta Mirosław Drzazga przede wszystkim podkreślali, że wyposażenie pracowni, jakie nakładają na samorządy nowe przepisy to dodatkowe wysokie koszty będące obciążeniem dla samorządowych budżetów.
Na zakończenie obrad aktualną sytuację finansową powiatów przedstawiła Grażyna Wróblewska Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
×