otwórz widżet facebooka

Wykaz stowarzyszeń

Mapa aktywności stowarzyszeń - stan na dzień 04.03.2024 r.


 Interaktywna mapa powiatu jarocińskiego


 Wybrany zarząd stowarzyszenia, wpisany do rejestru, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym sąd rejestrowy oraz właściwy organ nadzoru w właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, podając skład zarządu i adres siedziby stowarzyszenia, oraz doręczyć zmieniony statut stowarzyszenia.


Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku


 Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

×