otwórz widżet facebooka

XLVIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 22 września 2017, wpis archiwalny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLVIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, ul. Kościuszki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI i XLVII sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVI sesji Rady Powiatu.
 5. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018.
 6. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo -Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przyspasabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Starosty Jarocińskiego Teodora Grobelnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem:  http://api.esesja.pl/posiedzenie7/14040

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                           Jan Szczerbań

×